Arctic Arts Summit

Arctic Arts Summit

Arctic Arts Summit 2017 er verdens første arktiske kulturpolitiske toppmøte og kulturkonferanse med deltakelse fra alle de åtte arktiske landene. Konferansen vil være en katalysator for ny kunnskap og nye perspektiv, en utstillings- og nettverksarena for nordlig kultur i et internasjonalt marked og en utenrikspolitisk møtearena for ny debatt om nordområdeutviklingen. AAS presenterer også et sirkumpolart kunstprogram innen både musikk, scenekunst og visuell kunst fra nord.

Konferansen skal fungere som plattform for å utvikle en internasjonal sirkumpolar kulturpolitikk. Prosjektets hovedmål er å styrke og fremme kunst og kultur som en spydspiss i det sirkumpolare samarbeidet og bygge varige nettverk for utvikling og samhandling innen kunst- og kulturbransje, kulturnæring og samfunnsliv i Arktis.  

Arctic Arts Summit består av en policydag og en fagdag. Begge dager rommer også et bredt kunstprogram, samt åpning av utstillingen Subsistence, kuratert av Jeremie McGowan (direktør ved Nordnorsk kunstmuseum) og Julie Decker (direktør ved Anchorage Museum, Alaska). Fagdagen består av rundt 20 parallellsesjoner med et bredt utvalg institusjoner og organisasjoner fra hele det sirkumpolare området som vertskap. Alle sesjoner er internasjonale med sammensatt faglig og kunstnerisk deltakelse fra flere arktiske land.

Arrangementet finner sted i Harstad, Norge, onsdag 21. – torsdag 22. juni 2017. AAS er planlagt som et biennalt arrangement som roterer mellom de arktiske landene. Neste Arctic Arts Summit finner sted i 2019.