Kunstnerisk kvalitet

Kunstnerisk kvalitet

Regionalitet, egenart og kvalitet i teori og praksis

Hva som definerer høy kunstnerisk kvalitet er – og har alltid vært – diskutabelt. Begreper som talent, godt håndverk, samfunnsrelevans, internasjonal kvalitet, nødvendighet og egenart brukes som markører for ulike posisjoner i debatten.

Uansett ståsted er det et faktum at kvalitetsbegrepet er sammensatt og i stadig endring. Det er også et faktum at de fleste kunstnere i dag har høyere utdanning innen sitt felt, og at kunstutdanningene dermed er viktige premissleverandører for framtidas kunst og kvalitetsbegrep.

I dette seminaret samler vi sentrale fagfolk, både utøvere, utdannere og utvelgere for å sette dagens kvalitetsbegrep under lupen. Målet er å skape et felles refleksjonsrom og legge til rette for meningsbryting og kritisk blikk på egne sannheter.

Med respekt for at det finnes ulike veier til målet – er det likevel mulig å si noe om hvordan vi kan utvikle kvaliteten i nordnorsk kunstliv?

Innlederne er valgt fordi deres ulike perspektiver åpner for ettertanke og motstand og forhåpentligvis bidrar til engasjerte diskusjoner.

Seminaret er et samarbeid mellom Festspillene i Nord-Norge og Kunstfakultetet ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Innledere

Luba Kuzovnikova
Marita Isabel Solberg
Yngvar Julin
Inger Buresund
Markus Degerman
Anne Oterholm
Anki Gerhardsen
Judith Schwarzbart
Mathias Danbolt

Praktisk informasjon

Sted: Thon Hotell Harstad, konferanserom Vågsfjorden
Tidspunkt: Mandag 26. juni kl 13:00 - ca 17:00, samt  tirsdag 27. juni kl 09:00 - 13:00 

Pris med bransjekort: 200 kr
Pris uten bransjekort: 450 kr

Påmelding

Som en del av den nordnorske kulturbransjen kan du søke om bransjeakkreditering. Bransjekort gir mange fordeler:

  • 50 % på alle billetter
    (med unntak av forestillinger med matservering)
  • Gratis inngang på bransjefester i Festspilluka
  • Gratis inngang på Festspillenes utstillinger
  • Rabatt på bransjeprogram
  • 50 % på Hurtigbåten t/r Tromsø-Harstad
  • Gratis bybuss i Festspilluka


 

Pris bransjekort kr. 795,-

Søk om bransjekort her

Bestill plass på seminaret (uten bransjekort)

Program