Samarbeidspartnere

Sponsorer

Hovedsamarbeidspartnere:

Statoil og  Sparebank 1 Nord-Norge

Harstad Tidende
Chili
Harstad Skipsindustri
Norges Arktiske Universitet
Sulland Bil Harstad
Total
Sør-Troms Regionråd
Tine
Troms Fylkestrafikk
Harstad Elektro
Scandic Hotel Harstad
Barentssekretariatet
Sametinget
Innovasjon Norge
Kulturrådet
 

Tilskuddspartnere

Harstad kommune
Nordland fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Finnmark fylkeskommune
Kulturdepartementet
Kulturrådet

Vi takker

Kulturrådet, Kulturdepartementet, fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, Harstad kommune, Kulturrådet, Innovasjon Norge, Barentssekretariatet, Harstad Sparebank, SNN Kulturnæringsstiftelsen, Sametinget og våre sponsorer.
 

Samarbeidende institusjoner:

Kultur i Troms, Musikk i Nordland, Hålogaland Teater, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, Harstad Kulturskole, UiT/Norges Arktiske Universitet Campus Harstad, Harstad kirke, Trondenes kirke, Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, Norges musikkhøgskole, Kvæfjord kommune, HATS, RadArt, Dramatikkens Hus, Kalottspel, Sør-Troms Regionråd, NRK P1 og NRK Troms, Nordnorsk Jazzforum, Nordnorsk Jazzsenter, Nordnorsk Kunstnersenter, Rytmisk Kompetansesenter, Tvibit, Snakk for deg sjøl, Figurteatret, Folkemusikk Nord, Dansearena Nord, Korforbundet, Norsk Forfattersentrum Nord-Norge, Mansard Management.
 

Andre samarbeidspartnere:

Ungdommens Hus, Studentsamskipnaden i Harstad, Harstad Fotoklubb, Radio Harstad, Kirkemusikksenter Nord, Statsbygg, Harstad Havnevesen, INKO, Visit Harstad, Tinkr, Strønstad, Anna Rogde, Vulkana, Kvinnene fra Havet, Children Burn Care Foundation, Harstad skole og Byfestpatriotene.

 

Takk også til

Alle som har kommet med innspill og idéer, og har bidratt til å gjøre festspillene uforglemmelige. 
En helt spesiell takk til våre frivillige og Festspillpilotene!