Produksjonsstøtte

Produksjonsstøtte for premiere på Festspillene 2018

I april 2017 utlyses en open call for nye prosjekter innen scenekunst, musikk og performance. Prosjektet skal produseres for og ha premiere på Festspillene 2018, og i vurderingen av aktuelle prosjekter vil turneplaner nasjonalt eller internasjonalt tillegges vekt. Open call for produksjonsstøtte er åpen fra 1. mai. Mer informasjon om prosessen vil komme i utlysningen i april.

Ambisjonen med denne ordningen er å stimulere til nyskaping og ikke minst øke gjennomføringsevnen til nordnorske kunstnere slik at vi får en økning i sjangeroverskridende, innovative arbeider som gjerne består av et samarbeid både regionalt og internasjonalt. 

Prosjektene som søker om produksjonsstøtte kan få inntil 50 % av det totale budsjettet dekket, og det må gjerne være flere samarbeidspartnere inne som en del av finansieringen.