FOR FORELDRE OG FORESATTE

 

Fotograf Hedda Nilsen

Til foreldre/foresatte

NUK++ er en tradisjonsrik festival, som i år har 25årsjubileum. Denne uka skal være en lærerik og inspirerende uke for ungdommene, hvor de får muligheten til å lære mer om sitt interesseområde, eller lære noe helt nytt. Vi har høy fokus på sikkerhet og at ungdommene skal føle seg ivaretatt, det vil være et døgnbemannet sekretariat på Heggen videregående skole. Sekretariatet skal ha oversikt over navn og telefonnummer til en pårørende vi kan få tak i dersom det skulle bli nødvendig.

Under festivalen opprettes et eget telefonnummer direkte til sekretariatet på festivalområdet, denne er kun åpen under festivalen: +47 48 36 44 61

Reiseledere/Frivillig

Foreldre, ungdomsarbeidere eller andre interesserte oppfordres til å melde seg som frivillige til festivalen. Reiselederne påtar seg ansvar for å følge opp deltakerne etter nærmere tildelte oppgaver. De som er med bor og spiser gratis hele uka. Interesserte bes henvende seg til prosjektleder barn og unge. 

Se forøvrig her.

Ta kontakt!

Sølvi Katrine Andersen

Prosjektleder barn og unge