FOR FORELDRE OG FORESATTE

FOR FORELDRE OG FORESATTE

Fotograf Hedda Nilsen

Til bekymrede foreldre

NUK++ har tjue års erfaring med dette arrangementet. Vi har hatt svært lite problemer i disse årene. Alle deltakere må oppgi navn og telefonnummer til en pårørende vi kan få tak i. Under festivalen opprettes et eget telefonnummer direkte til sekretariatet på festivalområdet.

Sekretariatstelefonen som kun er åpen under festivalen: +47 48 36 44 61

Reiseledere/Frivillig

Foreldre, ungdomsarbeidere eller andre interesserte oppfordres til å melde seg som frivillige til festivalen. Reiselederne påtar seg ansvar for å følge opp deltakerne etter nærmere tildelte oppgaver. De som er med bor og spiser gratis hele uka. Interesserte bes henvende seg til prosjektleder barn og unge. 

Se forøvrig her.

Ta kontakt!

Sølvi Katrine Andersen

Prosjektleder barn og unge