Open Call - Send inn din ide for samproduksjon med premiere på Festspillene i 2018

katma4_foto_mariell_amelie_lind-hansen1.jpeg

Mørkemodig, Katma. Foto: Mariell Amélie Lind-Hansen.

Festspillene i Nord-Norge inviterer kunstnere til å søke om støtte gjennom den nye ordningen Open Call. Siste frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. oktober 2017.

Et viktig formål for Festspillene i Nord-Norge er å stimulere til nyskaping og nye samarbeid innen nordlig kunst og kultur. Det etablerte turnétilskuddet er lagt om til en produksjonsstøtte for nyskapende kunst- og kulturprosjekter. Dette er et ledd i vår satsing på co-produksjoner og fokuset på å bidra tidligere i utviklingsprosessen av nye prosjekter i det frie feltet i nord.

For å få inn nye prosjektideer på et tidligere stadie innfører vi nå utlysninger via "open call" for nye prosjekter innen alle kunstuttrykk. Prosjektet skal produseres for og ha premiere på Festspillene 2018, og i vurderingen av aktuelle prosjekter vil turneplaner regionalt eller internasjonalt tillegges vekt. Open call for produksjonsstøtte er åpen fra 1. mai. Vi oppfordrer særlig til nyskapende, sjangeroverskridende samarbeidsprosjekter på tvers av Arktis til å ta kontakt.

ØNSKER Å NÅ UT TIL FLERE

Prosjektene som søker om produksjonsstøtte kan få inntil 50 % av det totale budsjettet dekket, og det må gjerne være flere samarbeidspartnere inne som en del av finansieringen. Det vil være rom for dialog om mulige prosjekter i første halvdel av juni og andre halvdel av august. Konseptskisser og ideer sendes inn via skjema, og trenger ikke være full prosjektbeskrivelse med budsjett, men en beskrivelse av idé og retning.

DETTE SER VI ETTER

Arktisk produksjon
Regionalt og/eller internasjonalt samarbeid
Sjangeroverskridende
Nyskapende

 

NB: Festspillene i Nord-Norge avvikler ferie fra 10. juli – 21. august.

Siste frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. oktober 2017.
Beslutninger tas underveis i prosessen, ta gjerne kontakt for en prat før eller etter du har sendt inn prosjektet ditt.

TIL SKJEMA

SUMMARY IN ENGLISH 

Open Call for Arctic Arts Festival: pitch your idea for co productions premiering in June 2018 for any art genre.
The festival will at a maximum finance 50% of costs, we encourage collaborations, and we will start a dialogue with the applicant when we find an idea interesting for the Arctic Arts Festival.

We are looking for:

Arctic productions
Regional and/or international collaborations
Crossing genres
Only new productions

ENGLISH FORM