Turnètilskudd

Turnétilskudd: frist 3. april 2017 (utsatt frist)

Det vil bli en siste utlysning av turnétilskudd til nyskapende kunst- og kulturprosjekter våren 2017. Hovedmålet med tilskuddet er å bidra til at det utvikles flere nye sceniske prosjekt tilrettelagt for turné i Nord-Norge. Prosjekttilskudd på inntil 200.000 kroner tildeles på bakgrunn av søknad. Hovedmålet med tilskuddene er å bidra til at det utvikles flere nye sceniske prosjekt tilrettelagt for turné i Nord-Norge. Festspillene i Nord-Norge ønsker å stimulere og inspirere kulturlivet i nord til nyskaping og utvikling av nye produksjoner og samarbeid på tvers av både geografiske og kunstneriske grenser.

Hvem kan søke?

  • Utøvere med Nord-Norge som virkeområde/arbeidssted
  • Utøvere innen alle sjangre og sceniske uttrykk (musikk og scenekunst)

Kriterier:

  • Prosjektet må innebære turnering i landsdelen og alle tre fylker må besøkes
  • Turnéene skal primært være påbegynt innen ett år etter tildeling

Hvem prioriteres?

  • Samarbeidsprosjekter som involverer flere aktører
  • Nyskapende egenproduksjoner
  • Sjanger- og uttrykksoverskridende prosjekter (musikk og scenekunst)
  • Utøvere fra det frie felt, institusjoner kan dog være samarbeidspartnere

Slik går du fram:

Lag et dokument som inneholder prosjektbeskrivelse (på max 1000 ord), dokumentet skal i tillegg inneholde fremdriftsplan, markedsplan, budsjett og turnéplan. Åpne søknadssiden og fyll ut info om prosjektet, og kontaktinfo. Legg ved dokumentet som inneholder prosjektbeskrivelse osv, helst i PDF format. I skjema kan du også legge ved bilde, link til hjemmeside og video/lyd. Skjemaet kan ikke lagres, så det er lurt å ha alt klart når du begynner. Når du har sendt inn skjema, skal du motta en automatisk bekreftelse på at søknad er mottatt.

For mer informasjon, ring 77 04 12 30 eller send e-post til post@festspillnn.no

Trykk her for å gå til søknadsskjema