OpenCall

Open Call

Et viktig formål for Festspillene i Nord-Norge er å stimulere til nyskaping og nye samarbeid innen nordlig kunst og kultur. Det etablerte turnétilskuddet er lagt om til en produksjonsstøtte for nyskapende kunst- og kulturprosjekter. Dette er et ledd i vår satsing på co-produksjoner og fokuset på å bidra tidligere i utviklingsprosessen av nye prosjekter i det frie feltet i nord.

For å få inn nye prosjektideer på et tidligere stadie innfører vi nå utlysninger via "open call" for nye prosjekter innen alle kunstuttrykk. Prosjektet skal produseres for og ha premiere på Festspillene 2018, og i vurderingen av aktuelle prosjekter vil turneplaner regionalt eller internasjonalt tillegges vekt. Open call for produksjonsstøtte er åpen fra 1. mai. Vi oppfordrer særlig til nyskapende, sjangeroverskridende samarbeidsprosjekter på tvers av Arktis til å ta kontakt.

Ønsker å nå ut til flere

Prosjektene som søker om produksjonsstøtte kan få inntil 50 % av det totale budsjettet dekket, og det må gjerne være flere samarbeidspartnere inne som en del av finansieringen. Det vil være rom for dialog om mulige prosjekter i første halvdel av juni og andre halvdel av august. Konseptskisser og ideer sendes inn via skjema, og trenger ikke være full prosjektbeskrivelse med budsjett, men en beskrivelse av idé og retning.

Siste frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. oktober 2017.

Dette ser vi etter

  • Arktisk produksjon
  • Regionalt og/eller internasjonalt samarbeid
  • Sjangeroverskridende
  • Nyskapende

NB: Festspillene i Nord-Norge avvikler ferie fra 10. juli – 21. august.

TIL SKJEMA