Arctic Arts Summit

Arctic Arts Summit 2017

Arctic Arts Summit 2017 er verdens første arktiske kulturpolitiske toppmøte og kulturkonferanse med deltakelse fra alle de åtte arktiske landene.

Arctic Arts Summit vil være en katalysator for ny kunnskap og nye perspektiv.

På toppmøtet møtes politikere og andre sentrale aktører fra kunst og kulturområdet i hele Arktis for å analysere og diskutere kunsten og kulturens plass i det sirkumpolare samarbeidet.  

Målet er å styrke og promotere kunst og kultur fra nord. Det er menneskene som bor i nord, og den nordlige kulturen, som må være utgangspunktet for utviklingen i nord. Det er viktig å skape operasjonelle nettverk og å bygge kulturell infrastruktur som fungerer i alle de åtte arktiske landene.

I arbeidet med å skape en sirkumpolar kulturpolitikk er menneskene og kulturen i nord selve grunnmuren.

På toppmøtet 21. juni vil kulturpolitikere fra alle de arktiske landene presentere sine analyser av den arktiske kunsten og kulturscenen per i dag. Inviterte talere vil drøfte den nordlige kunsten og kulturens plass, rolle og status.

22. juni vil bestå av ulike parallellsesjoner med et bredt utvalg institusjoner og organisasjoner fra hele det sirkumpolare området. Sesjonene vil ta opp akademiske, politiske, næringsmessige og kunstfaglige problemstillinger, og vil ha deltakelse fra alle de arktiske landene.

Arctic Arts Summit har også en et sirkumpolart kunstnerisk program.

Kunst og kultur fra Arktis vil også inngå i programmet under Festspillene i Nord-Norge festspillnn.no som starter to dager etter Arctic Arts Summit. Festspillene arrangeres fra 24. juni til 1. juli.

Arctic Arts Summit finner sted i Harstad, Norge, onsdag 21. – torsdag 22. juni 2017. Arrangementet er planlagt som et biennalt arrangement som roterer mellom de arktiske landene.

Norge har i år formannskapet i Nordisk Ministerråd, og Arctic Arts Summit inngår som en del av kulturprogrammet i formannskapsåret.