Open Call - pitch session

Vil du presentere ditt prosjekt på NORDAFØRR?

Festspillene i Nord-Norge og RadArt inviterer utøvende kunstnere og grupper til å ta del i en Pitch Session under årets NORDAFØRR under Festspillene i Nord-Norge 2020. Presentasjonen vil finne sted tirsdag, 23. juni fra 11:00 – 13:00. 

Når du presenterer vil publikum bestå av direktører, programmerere og produsenter fra ulike Europeiske og Nord-Amerikanske festivaler/arenaer/plattformer.

En utvalgskomite vil gå gjennom alle søknadene og velge ut seks deltakere. Hver deltaker får 8 minutter til å presentere sitt arbeid til de inviterte gjestene. I tillegg til tidligere arbeid bes deltakerne om å fokusere på nye produksjoner og/eller produksjoner som er påbegynt allerede.

Presentasjonene vil foregå på engelsk.

Frist for innsendelse av søknad om deltakelse er 6. april 2020, prosjekter sendes til post@radart.no.