Vilkår frivillige

Vilkår for frivillige ved Festspillene i Nord-Norge

Følgende betingelser forplikter du deg til som frivillig:

  • Arbeide vaktene som du har avtalt med festivalen.
  • Møte opplagt, presis og edru til de vaktene du har avtalt med festivalen.
  • Ha på deg t-skjorta mens du arbeider. Denne er din uniform og tilsier at du er på jobb, så du kan ikke nyte alkohol med denne på.
  • Du skal bruke påvist verneutstyr i arbeidsoppgaver der dette er nødvendig.
  • Ved frafall skal du gi beskjed til frivilligkoordinator så tidlig som overhodet mulig.
  • Jeg forstår at jeg er en representant for festivalen, og vil utføre mine arbeidsoppgaver lojalt, slik at jeg ikke skader festivalens navn eller rykte på noen måte. 

Festspillene i Nord-Norge forplikter seg til å gi deg som frivillig:

  • Frivilligskjorte, jakke og andre Festspill-effekter.
  • Akkrediteringskort som gir deg gratis inngang til alle forestillingene du ønsker å se, dersom det er ledige plasser. 
  • Mat og drikke de dagene du er på jobb. 
  • En heidundrende avslutningsfest!

All informasjon du som frivillig tilegner deg er taushetsbelagt. Du har ikke anledning til å uttale deg om festivalen overfor media uten å avklare dette med din nærmeste leder og presseansvarlig. Dette gjelder også etter at arbeidsforholdet er endt. Brudd på disse forpliktelsene ses som avtalebrudd og kan medføre inndragning av festivalpass og utestenging fra festivalen.

Ved elektronisk godkjennelse av denne avtalen forpliktes Festspillene i Nord-Norge og den frivillige til å holde sin del av avtalen. I tillegg forsikres du som arbeider på Festspillene i Nord-Norge. Ved eventuell skade i festivalsammenheng plikter du å melde i fra til frivilligkoordinator, og dere skal sammen fylle inn skadeskjema.

I tråd med nye personvernregler samtykker du også til at Festspillene i Nord-Norge kan lagre personopplysninger og bilder av deg i våre systemer til eget bruk, så lenge vi har behov for det. Opplysningene vil ikke bli delt med noen tredjepart, og du kan når som helst be festivalen om innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, eller be om at alle eller deler av opplysningene blir slettet. 

Vi gleder oss masse til å ha deg med på laget! God festival! =)