Fritidshuset

Fritidshuset

Tilgjengelighet 
Tilgjengelig for rullestol
Tilgjengelig for rullestol med ledsager
Uavhengig av språk
Adresse 
St. Olavs gate 9
9405 Harstad
Beskrivelse