Kulturpolitisk toppmøte i Harstad

Ved neste års festspill arrangerer Festspillene i Nord-Norge, et arktisk toppmøte hvor kulturen står i sentrum, Arctic Arts Summit.

Festspilldirektør Maria Utsi har brukt årets Festspill på å løfte kunsten som politisk kraft, og lagt til rette for arenaer med brytninger mellom kunst og politikk. Festspillene i Nord-Norge ønsker å være en møteplass for kunstnere fra Arktis, for å gjennvinne relevans for kunst- og kulturlivet i nord. Festspillene vil jobbe med Arktis i et internasjonalt perspektiv med mål om å fremme kunst og kultur som en pådriver også for ny utvikling i nordområdene.

Derfor arrangerer Festspillene Arctic Arts Summit neste år uka før Festspillene. I dag har Kulturdepartementet offentliggjort at de vil være med på satsingen, og bidrar med 500 000 kroner. I formiddag møtte Kulturminister Linda Hofstad Helleland og festspilldirektør Maria Utsi NRK og Harstad Tidende på Kulturhuset. 

- Festspillene er blitt en samfunnsaktør, vi vil bli en spydspiss i utviklinga av nord. Ikke bare i Norge, men i hele det sirkumpolare området, sier Maria til pressen i dag. 

Arctic Arts Summit blir et kulturpolitisk toppmøte i Arktis med en kunstfaglig konferanse, hvor både politikere, kulturliv, næringsliv og samfunnsliv for øvrig inviteres til å delta.