Ungdom fikk si sin mening. Nå er resultatet klart

ungdommens_festspill_collage.jpg

Caption 
Ungdommens Festspill 2022. Foto: Collage

Siden februar 2020 har Festspillene i Nord-Norge ønsket seg flere ungdommer blant publikum. Torsdag presenterte festivalen planen for hvordan de vil gå frem for å skape et helt nytt tilbud for regionens ungdom mellom 13-17 år i løpet av festspilluka. Med seg har de Chili, UiT Norges arktiske universitet og Harstad kommune. Sammen ønsker de å bidra til økt livsmestring, dypere stedstilhørighet og en positiv identitet for Harstads unge. 

Tidenes ungdomsprogram

Takket være pandemien har utviklingsprosessen tatt lengre tid enn håpet. I 2021 fikk vi endelig mulighet til å presentere vårt første arrangement kun for ungdom under 18 år. Til tross for smittevern som la begrensninger for publikumstallet, ble konserten med den kjente norske artisten Hkeem en stor suksess. Nå er festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir klar med en sniktitt på deler av årets program, der Studenthuset Ludo blir møteplass og konsertarena for Harstadregionens ungdom.

- Ungdommens Festspill åpnes av en av Islands fremste rappere og hiphop-artister, Cell7, mens det på søndag blir festivaldisco for elever som har gått på ungdomstrinnet i år. Resten av uka består av konserter med fremadstormende norske band og artister, og her kan vi nevne brenn., Lokoy, Hedda Mae og Maud. Fra Danmark kommer bandet Reveal Party, og så slår vi også til med en teaterforestilling spesielt for de eldste ungdommene. Dette er det mest omfattende programmet noensinne for ungdommer mellom 13-17, og vi er spente på hvordan dette blir mottatt, forteller Skúladóttir.

Ungdomsinvolvering 

Helt siden 2020 har UiT Norges arktiske universitet ved Margrethe Tresselt, universitetslektor og kullkoordinator for barnevernsstudiet i Harstad, fulgt prosjektet i sitt forskningsløp. Tresselt er også en fagressurs som sikrer at innsiktene fra to år med fokusgrupper, spørreundersøkelser og prosjekt for arrangørkompetanse blir omsatt til tiltak som trygger ungdommene på festival.

- Ungdommene vi har snakket med forteller at de opplever barrierer for deltakelse på arrangement. Min rolle er å følge prosjektet og gi råd for at vi skal ta gode og riktige hensyn til ungdommenes opplevelse av mestring og gradvise vekst i aktivitetene. Fram mot årets festival vil vi ha dialog med ungdommene gjennom to ungdomspaneler, og sørge for evaluering underveis og i etterkant av festivalen, forteller Tresselt.
- Festspillene i Nord-Norge er en viktig samarbeidspartner for UiT Norges arktiske universitet. Kunst og Akademia møtes for å ivareta barnevernskonvensjonenes demokratiske prinsipp: ta unge mennesker på alvor gjennom retten til å bli hørt. Prosjektet Ungdommens festspill har gjennom dialog med ungdom i nærområdet fått unikt innblikk hva de unge vurderer som viktig for sin deltakelse på festspillene i Nord-Norge. Sammen ønsker vi å bidra til positiv regionstilhørighet og økt forståelse for hva unge har behov for. Vi har tro på dette samarbeidet, fortsetter hun.    

Lokal stolthet

Harstad kommune bidrar også til prosjektet, som en del av sin ungdomssatsing som skal bidra til dypere stedstilhørighet og identitetsskaping blant unge gjennom økt medvirkning, påvirkning og deltakelse i lokalsamfunnet. Deres strategi beskriver flere satsingsområder der blant annet delaktighet i frivillighet og innsikt i lokalt arbeidsmarked og næringsliv, løftes fram som viktige faktorer for å lykkes. 

- Dette er et viktig bidrag for å gi ungdom i Harstad god erfaring fra å delta på kulturarrangement, med alle de positive ringvirkningene det har i seg selv. I tillegg får vi prøvd ut en av idéene med å koble lokalt næringsliv opp mot ungdom på en positiv måte. For oss i Harstad kommune er det viktig at ungdom tas med i prosessen og at det legges opp til at de kan være frivillige i trygge rammer, sier ordfører Kari-Anne Opsahl.

Langsiktig investering 

Også kommunikasjonsbyrået Chili har bidratt til prosjektet fra starten av. De ser dette som en helt naturlig del av sitt samfunnsansvar og som en viktig investering med tanke på fremtidig rekruttering av arbeidskraft og morgendagens innbyggere i Harstadregionen. 

- Vi ser på dette prosjektet som en perfekt kombinasjon av to verdener; vi bidrar med vår kunnskap om kommunikasjon og målgruppeinnsikt, samtidig som vi får muligheten til å gjøre noe mer enn å levere en kampanje. Her er vi tett på i utviklingen av prosjektet og ser magien som oppstår når ungdom faktisk får delta i prosessene og påvirke resultatet. Og ikke minst er vi med på å drive fram tilbud til en gruppe som altfor lenge har stått uten reelle alternativ, forteller daglig leder Jan-Roger Eriksen i Chili.

Inviterer til bredt samarbeid

Festspillene i Nord-Norge har vært i dialog med en rekke bedrifter og organisasjoner for å knytte enda flere bransjer og perspektiv inn. Hver dag i løpet av festivalen vil det bli en gratis møteplass for ungdom på Ludo. Denne er ungdommene selv med på å forme, og vi har allerede fått mange gode innspill og ønsker fra dem. Møteplassen gir også en unik mulighet for lokalt næringsliv og organisasjoner til å møte ungdommen på deres hjemmebane. Framtiden i Våre Hender vil delta med Fiksefest for å sette søkelys på sirkulærøkonomi, mens Ungt Entreprenørskap ønsker å benytte anledningen til å løfte frem ungdomsbedrifter som kan inspirere andre.

- En av våre ambisjoner er å legge til rette for at elever får øynene opp for hvilke muligheter som finnes i lokalsamfunnet og hvordan man kan utnytte disse mulighetene. I Ungdommens Festspill ser vi et stort potensial for å utvikle en ny og spennende arena som kan bidra til lokal identitetsbygging, økt samhandling og erfaringsutveksling både blant ungdom og på tvers av aldersgrupper, forteller Frank-Halvar Solvang fra Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark.

Nå inviterer Festspillene også andre aktører som ønsker å øke de unges kjennskapen til sin bransje eller bedrift blant morgendagens arbeidstakere om å ta kontakt.

- Vi vet at ungdommene ønsker å vite mer om mulighetene i regionen når de er ferdigutdannet, og om hvilke valg de bør ta for å kunne jobbe i nord om noen få år. Vi vet også at mange ikke kjenner til næringslivet i vårt lokalområde ut over hva foreldrene jobber med, og da er det ikke så lett å vite hvilke alternativer man har. Vi har dialog med byggebransjen, lærlingeorganisasjoner og lokale bedrifter som er framtidsrettede og kjenner rekrutteringsutfordringen allerede. Dette er en strålende mulighet til å komme ungdommene i møte på en arena der alt ligger til rette for gode samtaler, forteller prosjektlederne Hege -Beate Eriksen fra Chili og Victoria Bakken fra Festspillene i Nord-Norge.