TEATER

   

TEATER

Elsker du teater, eller bor det en skuespiller i deg? Gjennom dramalek, improvisasjon, stemmebruk, fysisk teater og rolletolkning, får du utfordringer i samarbeidsevner og utviklet deg som menneske og skuespiller. Vi utforsker scenekunst både med utgangspunkt i en tekst, og med eget materiale, - i trygge rammer. Teaterverkstedet er åpent for alle, og gruppen deles opp og jobber parallelt utover uka. 

Instruktører:

ANETHE ALFSVÅG

Anethe er utdannet skuespiller og sanger fra Rose Bruford i London, Bårdar Akademiet i Oslo og Complete Vocal Institute i København. Som skuespiller har hun jobbet ved blant annet Hålogaland Teater, Ferske Scener og Brageteateret. Anethe også jobbet mye som pedagog og instruktør, blant annet ved Kulta og Bårdar Akademiet. Hun er grunnlegger av improgruppen Billig Brus og teatergruppa Tromsø Byteater.

TINE ERIKSEN SKJOLD

Tine er utdannet lektor i drama og teater fra Høgskolen i Oslo og Akershus, med særlig fordypning i dramapedagogikk og deltakelse. Blant annet har hun forsket på hvordan hun ved å ta utgangspunkt i deltakernes erfaringer og erindringer fra eget liv kan inkludere dem i utviklingen av dramatiske fortellinger i større grad. 

 

Påmelding deltakere

Påmelding ledsagere