Bransje

 

BRANSJEPROGRAM 2017

Lørdag 24. juni

23:59 - Pils & Pøls

Pils & Pøls, mingel ved midnatt og frem til 01:30! Innehavere av bransjekort og artistkort for gyldig dag inviteres til uformell mingel etter siste konsert, veien er kort fra Karma til gamle Lanternen i Scandic Hotell. Pølsene er gratis pilsen kjøper du i baren. Er stemningen god kan det være vi holder åpent litt lengre.

Søndag 25. juni 

10:30 - Seminar: Kunsten i styrearbeid

Seminaret for deg som ønsker faglig påfyll servert fra et subjektivt ståsted fra utvalgte innledere.  Målgruppen er personer med styreverv, politikere, tillitsvalgte i frivillige organisasjoner og alle som har interesse for styrearbeid. Dersom din organisasjon skal ha styremøte i Harstad stilles det enkle grupperom gratis til disposisjon.
Les mer 

Mandag 26. juni

12:00 - Seminar: Fokus på den nordlige krigshistorien

Med bakgrunn i danseforestillingen Glemt ønsker vi gjennom korte foredrag, samtaler, lyd, dans og bilder å sette vi lys på den nordlige og nordnorske krigshistorien.

Les mer

13:00 - Seminar: Kunstnerisk kvalitet i nord

(fortsetter til tirsdag)

Hva som definerer høy kunstnerisk kvalitet er – og har alltid vært – diskutabelt. Begreper som talent, godt håndverk, samfunnsrelevans, internasjonal kvalitet, nødvendighet og egenart brukes som markører for ulike posisjoner i debatten.

Les mer

23:59 - Pils & Pøls

Pils & Pøls, mingel ved midnatt og frem til 01:30! Innehavere av bransjekort og artistkort for gyldig dag inviteres til uformell mingel etter siste konsert, veien er kort fra Karma til gamle Lanternen i Scandic Hotell. Pølsene er gratis pilsen kjøper du i baren. Er stemningen god kan det være vi holder åpent litt lengre.

Tirsdag 27. juni

12:00 - Seminar: De urbane fotfestene i et arktisk omland

Verdens byer vokser. Sammen med befolkningsøkning ser vi en generell urbanisering over hele verden. Urbaniseringen finner også sted i nord, både på større og mindre steder og byer – folk samles og setter spor i det nordnorske, kulturelle landskapet.

Les mer

Torsdag 29. juni

Seminar: TINKR kreativitet

Kunst- og kulturfeltet representerer et betydelig og underutnyttet potensial for samfunnsutvikling. Tidligere forsøk på samarbeid mellom kunstfeltet og øvrig nærings- og samfunnsliv har hatt begrenset suksess, og har endt opp med lite reell overføring og verdiskaping. Intensjonen med sideeventen er å etablere en ny arena for kunst og kultur som aktør for samfunns- og næringsutvikling.

23:59 - Pils & Pøls

Pils & Pøls, mingel ved midnatt og frem til 01:30! Innehavere av bransjekort og artistkort for gyldig dag inviteres til uformell mingel etter siste konsert, veien er kort fra Karma til gamle Lanternen i Scandic Hotell. Pølsene er gratis pilsen kjøper du i baren. Er stemningen god kan det være vi holder åpent litt lengre.