Bransje

 

BRANSJEPROGRAM 2017

Lørdag 24. juni

23:59 - Pils & Pøls

Pils & Pøls, mingel ved midnatt og frem til 01:30! Innehavere av bransjekort og artistkort for gyldig dag inviteres til uformell mingel etter siste konsert, veien er kort fra Karma til gamle Lanternen i Scandic Hotell. Pølsene er gratis pilsen kjøper du i baren. Er stemningen god kan det være vi holder åpent litt lengre.

Søndag 25. juni 

10:30 - Seminar: Kunsten i styrearbeid - AVLYST

Seminaret for deg som ønsker faglig påfyll servert fra et subjektivt ståsted fra utvalgte innledere.  Målgruppen er personer med styreverv, politikere, tillitsvalgte i frivillige organisasjoner og alle som har interesse for styrearbeid. Dersom din organisasjon skal ha styremøte i Harstad stilles det enkle grupperom gratis til disposisjon.
Les mer 

Mandag 26. juni

11:00 - Lunsjmingel med Innovasjon Norge

Sted: Thors (Scandic Hotel Harstad)

13:00 - Seminar: Kunstnerisk kvalitet i nord

(fortsetter til tirsdag)

Hva som definerer høy kunstnerisk kvalitet er – og har alltid vært – diskutabelt. Begreper som talent, godt håndverk, samfunnsrelevans, internasjonal kvalitet, nødvendighet og egenart brukes som markører for ulike posisjoner i debatten.

Les mer

13:30 - Seminar: Fokus på den nordlige krigshistorien

Med bakgrunn i danseforestillingen Glemt ønsker vi gjennom korte foredrag, samtaler, lyd, dans og bilder å sette vi lys på den nordlige og nordnorske krigshistorien.

Les mer

23:59 - Pils & Pøls

Pils & Pøls, mingel ved midnatt og frem til 01:30! Innehavere av bransjekort og artistkort for gyldig dag inviteres til uformell mingel etter siste konsert, veien er kort fra Karma til gamle Lanternen i Scandic Hotell. Pølsene er gratis pilsen kjøper du i baren. Er stemningen god kan det være vi holder åpent litt lengre.

Tirsdag 27. juni

12:00 - Seminar: De urbane fotfestene i et arktisk omland

Verdens byer vokser. Sammen med befolkningsøkning ser vi en generell urbanisering over hele verden. Urbaniseringen finner også sted i nord, både på større og mindre steder og byer – folk samles og setter spor i det nordnorske, kulturelle landskapet.

Les mer

15:00 - RYK inviterer til mingel og mat

Rytmisk Kompetansenettverk i Nord (RYK) inviterer til mingel og mat på Karma. Møt andre arrangører, musikere og musikkbransjefolk fra landsdelen og del erfaringer, planlegg et nytt samarbeidsprosjekt eller rett og slett bare ha det hyggelig. Vi spanderer drikke og en liten matbit. 

Velkommen!

Torsdag 29. juni

Seminar: Innovasjonsdag med TINKR

Kunst- og kulturfeltet representerer et betydelig og underutnyttet potensial for samfunnsutvikling. Tidligere forsøk på samarbeid mellom kunstfeltet og øvrig nærings- og samfunnsliv har hatt begrenset suksess, og har endt opp med lite reell overføring og verdiskaping. Intensjonen med sideeventen er å etablere en ny arena for kunst og kultur som aktør for samfunns- og næringsutvikling.

Les mer

23:59 - Pils & Pøls

Pils & Pøls, mingel ved midnatt og frem til 01:30! Innehavere av bransjekort og artistkort for gyldig dag inviteres til uformell mingel etter siste konsert, veien er kort fra Karma til gamle Lanternen i Scandic Hotell. Pølsene er gratis pilsen kjøper du i baren. Er stemningen god kan det være vi holder åpent litt lengre.

Fredag 30. juni

13:00 - Sør-Troms museum inviterer til Outsider Art mingel

Det er en begivenhet at vi nå åpner et flunkende nytt galleri for Outsider Art, det andre av sitt slag her i landet. Også dette som del av Trastad Samlinger.
Dette gir oss en visuell og kontekstuell ramme for dagens mingling, for samtale, refleksjon og diskusjon omkring Outsider Art: Hva betyr det når kunst i det offentlige rom utvides med Outsider Art? Hvilke muligheter gir dette økte mangfoldet? Bidrar Outsider Art til demokratiforståelsen i et land som Norge? Hva får vi tilbake som samfunn?

Sted: Outsider Art Gallery - Rikard Kaarbøs gate 10
Tid: 13:00 - 15:00

Lørdag 1. juli

14:00 - Nettverksmøte for litteraturfestivaler i nord

Hamsunsenteret i samarbeid med Festspillene har tatt initiativ til å tilrettelegge for at litteraturfestivalene i Nord Norge skal møtes for å bli kjent med hverandre og hva vi gjør og om vi sammen kan bidra til å styrke litteraturfeltet og fremføringsarenaer. 

Er dette aktuelt for deg, ta kontakt med anita.overelv@nordlandsmuseet.no innen 12. juni 2017.