Frivillige

Frivillig hos Festspillene i Nord-Norge

Festspillene i Nord-Norge er så heldige å ha en stor, energisk gjeng som står på sammen med den faste staben og sørger for et godt, servicevennlig og knirkefritt arrangement. Vi kan love deg mye moro, nye bekjentskaper og intenst arbeid, og festivalen er helt avhengig av den gode gjengen som hjelper til!

Endelig kan vi ønske velkommen til å være frivillig på Festspillene i Nord-Norge som før! Vi tar likevel med oss noen av tingene vi lærte i 2021, og beholder for muligheten til å være deltidsfrivillig, vi legger fortsatt vekt på opplæring, og frivillige vil få jobbe i sammensveisede team som er knyttet til spesifikke arenaer eller oppdrag. 

Påmeldingsskjema finner du her.

FULLTIDSFRIVILLIG 

Som fulltidsfrivillig får du virkelig oppleve Festspillene bak kulissene! Det forventes at du jobber minimum 25 timer og er tilgjengelig igjennom festivaluken, men vi er også fleksible på å tilrettelegge skift etter når det funker for deg å bidra. Du får akkrediteringskort for uken, som gir gratis inngang til forestillinger dersom det er ledige plasser. 

DELTIDSFRIVILLIG 

Deltidsfrivillig er for deg som ikke har anledning til å jobbe hele uken, men som gjerne vil bidra likevel. Det forventes at du jobber rundt 15 timer, fordelt på 3-4 skift. Du får akkrediteringskort for perioden du jobber som gir gratis inngang til forestillinger dersom det er ledig kapasitet. Du jobber dine skift og får akkreditering for enten første eller andre halvdelen av festivalen. Vi gjør oppmerksom på at vi prioriterer fulltidsfrivillige og har begrenset antall deltidsplasser, men vi håper du melder deg dersom du er interessert i å prøve festival litt forsiktig.  

GODER ALLE FRIVILLIG FÅR:

  • Nye opplevelser og nyttige erfaringer
  • Oppleve Festspillene bak kulissene
  • Nødvendig opplæring i relevante smittevernsrutiner 
  • Nødvendig opplæring knyttet til arbeidet du skal utføre
  • Frivilligskjorte og jakke som uniformering
  • Mat og drikke de dagene du er på jobb
  • Avslutningsfest, i år med forbehold om at koronarestriksjoner må ivaretas

BEHOV FOR OVERNATTING?

Festspillene bidrar med overnatting for dem som ikke klarer å ordne noe selv. Vi har imidlertid svært begrenset med hybler og håper de fleste klarer å ordne med overnatting selv. Overnattingstilbudet er forbeholdt fulltidsfrivillige. 

INFORMASJON OM COVID-19

Det vil kan være behov for restriksjoner under Festspillene i Nord-Norge 2022, men vi planlegger for full kapasitet på alle arenaer. Om det kommer nye anbefalinger som vil gjelde i juni vil vi selvfølgelig tilpasse avviklingen av festival til den situasjonen som gjelder da. Vi følger situasjonen tett og vil holde alle involverte oppdaterte. 

Har du spørsmål? Send en epost til post@festspillnn.no

NB: aldersgrense 18 år, men vi vil også ha mulighet for egne frivillige under 18 på vår ungdomsarena.