Bransje

Festspillene i Nord-Norge har alltid vært utviklingsorientert. Historisk sett har festivalen vært - og er - en av de viktigste møteplassene og smeltediglene for kunst og kultur i landsdelen, og med utviklingsprogrammene Festspillene har, befester festivalen denne posisjonen som møteplass for kunst- og kulturbransjen i norsk og nordnorsk kulturliv.

NORDAFØRR 2024

►Bransjetreffet NORDAFØRR avholdes i uken under Festspillene i Nord-Norge og er en kompetanse- og utvekslingsplattform rettet mot kulturbransjen og kunstinteresserte publikummere. Dette tredagers fagprogrammet kombineres med kunstneriske festivalopplevelser knyttet mot scenekunst- og musikkscenen i vår region.

Programmet ►blir presentert her.

Det er mulig å delta på en, to eller alle tre dagene. Dagspass til fagprogrammet koster 300 kroner per dag. Dersom du velger dagspass for alle tre dager, vil du få rabatt og samlet bare betale kr. 750,-. ►Du kan kjøpe pass her.

For deltakelse på den kunstneriske delen av programmet tilbyr vi bransjekort. Dette koster kr. 845,- og gir deg 50% rabatt på 1 billett til alle forestillinger. I tillegg gir kortet rimeligere pris på NORDAFØRRs dagpass. For å kjøpe bransjekort må du ►søke om bransjeakkreditering her.

Open Call

Festspillene i Nord-Norge har de siste årene åpnet opp for nye prosjekter og ►samarbeid via en egen Open Call-ordning, som lyses ut annethvert år.  Festspillene satser på co-produksjoner, og ønsker å gi muligheten for produksjonstilskudd til det frie felt i nord, i samarbeid med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norges Samfunnsløftet.

Mentorordningen gir Open Call-prosjektene en internasjonal dimensjon. Kunstnere med tilknytning til Nord-Norge blir koblet sammen med internasjonale kunstnere eller programmere/kuratorer, alt etter hva deres prosjekt har av behov. Mentorene håndplukkes av Festspillene i Nord-Norge i samarbeid med kunstnerne selv. Etter to år har prosjektene premiere under Festspillene.

Gjennom mentorordningen utvikles prosjektet i dialog med det internasjonale kunstfeltet og er med på å styrke det nordnorske kunstfeltet. 

Ungkunststipender

Hvert år siden 1997 har Festspillene i Nord-Norge delt ut inntil to ungkunst-stipender til kunstnere med tilknytning til Nord-Norge. Stipendene går til nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum. En rekke av dagens toneangivende kunstnere i nord har vært ungkunstnere, og dette er en unik sjanse til å få realisert et kunstnerisk prosjekt man kanskje ellers ikke får realisert. 

Nordnorsk klynge

Nordnorsk klynge er en sammenslutning av en gruppe festivaler og kulturinstitusjoner i nord. Målet er å koordinere det regionale samarbeidet mellom Talent Norge-satsningene i nord.

Sammen med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet legges det til rette for kompetanseutveksling og nettverksarenaer for de nordnorske talentene. På denne måten håper vi å skape synergier i regionen som styrker klyngen, talentsatsningene og hvert individuelt talent.

Den nordnorske klyngen består av: Insomniafestivalen, Riddu Riddu, MerFilm, UREDD, Arktisk Fillharmoni, Nordland Musikkfestuke, Hålogaland Teater og Festspillene i Nord-Norge.

Talentakademiet

 ► I Festspilluka arrangeres Talentakademiet. Da møtes Talent-Norge-talentene for et tredagers intensivt akademi hvor de deltar på workshops sammen med etablerte kunstnere fra feltet. Talentakademiet legger til rette for kunnskapsutveksling på tvers av de nordnorske satsningene, og at de sammen med workshop-instruktørene kan legge grunnlaget for tverrkunstneriske prosjekter i fremtiden.

Flere av prosjektene er støttet av