Vilkår frivillige_

Vilkår frivillige 

FØLGENDE BETINGELSER FORPLIKTER DU DEG TIL SOM FRIVILLIG:

 • Delta på opplæring i smittevern.
 • Delta på opplæring knyttet til arbeidet du skal utføre. 
 • Arbeide vaktene som du har avtalt med festivalen.
 • Møte opplagt, presis og edru til de vaktene du har avtalt med festivalen.
 • Ha på deg t-skjorta mens du arbeider. Denne er din uniform og tilsier at du er på jobb, så du kan ikke nyte alkohol med denne på.
 • Du skal bruke påvist verneutstyr i arbeidsoppgaver der dette er nødvendig.
 • Ved frafall skal du gi beskjed til frivilligkoordinator så tidlig som overhodet mulig.
 • Jeg forstår at jeg er en representant for festivalen, og vil utføre mine arbeidsoppgaver lojalt, slik at jeg ikke skader festivalens navn eller rykte på noen måte. 

FESTSPILLENE I NORD-NORGE FORPLIKTER SEG TIL Å GI DEG SOM FULLTIDSFRIVILLIG:

 • Nødvendig opplæring i smittevern.
 • Nødvendig opplæring knyttet til arbeidet du skal utføre.
 • Frivilligskjorte, jakke og andre Festspill-effekter.
 • Akkrediteringskort som gir gratis inngang til alle forestillingene du ønsker å se, dersom det er ledige plasser. 
 • Mat og drikke de dagene du er på jobb. 
 • Avslutningsfest, med forbehold om at koronarestriksjoner må ivaretas. 

FESTSPILLENE I NORD-NORGE FORPLIKTER SEG TIL Å GI DEG SOM DELTIDSFRIVILLIG:

 • Nødvendig opplæring i smittevern.
 • Nødvendig opplæring knyttet til arbeidet du skal utføre.
 • Frivilligskjorte, jakke og andre Festspill-effekter.
 • Akkrediteringskort som gir gratis inngang til forestillingene de dagene du har jobbet + 1 dag, dersom det er ledige plasser.
 • Mat og drikke de dagene du er på jobb. 
 • Avslutningsfest, med forbehold om at koronarestriksjoner må ivaretas. 

All informasjon du som frivillig tilegner deg er taushetsbelagt. Du har ikke anledning til å uttale deg om festivalen overfor media uten å avklare dette med din nærmeste leder og presseansvarlig. Dette gjelder også etter at arbeidsforholdet er endt. Brudd på disse forpliktelsene ses som avtalebrudd og kan medføre inndragning av festivalpass og utestenging fra festivalen.

Ved elektronisk godkjennelse av denne avtalen forpliktes Festspillene i Nord-Norge og den frivillige til å holde sin del av avtalen. I tillegg forsikres du som arbeider på Festspillene i Nord-Norge. Ved eventuell skade i festivalsammenheng plikter du å melde i fra til frivilligkoordinator, og dere skal sammen fylle inn skadeskjema.

VI GLEDER OSS MASSE TIL Å HA DEG MED PÅ LAGET! GOD FESTIVAL! =)