Open Call

Open Call

Festspillene i Nord-Norge inviterer kunstnere til å søke om støtte gjennom Open Call fra 1. mai 2018
Link til registreringskjema.

Et viktig formål for Festspillene i Nord-Norge er å stimulere til nyskaping og nye samarbeid innen nordlig kunst og kultur. Med denne Open Call-ordningen ønsker Festspillene å åpne for dialog på et tidligere tidspunkt i utviklingsprosessen. Festspillene satser på co-produksjoner, og med dette ønsker vi å synliggjøre vår rolle som potensiell co-produsent og muligheten for produksjonstilskudd til det frie felt i nord.  

For å få inn nye prosjektideer på et tidligere stadie innfører vi nå utlysninger via "open call" for nye prosjekter innen alle kunstuttrykk. Prosjektet skal ha premiere på Festspillene 2019 eller 2020, og i vurderingen av aktuelle prosjekter vil turneplaner regionalt eller internasjonalt tillegges vekt. Open call for produksjonsstøtte er åpen fra 1. mai. Vi oppfordrer særlig til nyskapende, sjangeroverskridende samarbeidsprosjekter på tvers av Arktis til å ta kontakt.

Ønsker å nå ut til flere

Prosjektene som inngår i Open Call vil kunne få hele eller deler av budsjettet dekket, det må gjerne være flere samarbeidspartnere inne som en del av finansieringen. Det vil være rom for dialog om mulige prosjekter i første halvdel av juni og august/september. Konseptskisser og ideer sendes inn via skjema. Full prosjektbeskrivelse med budsjett er ikke nødvendig, men vi ønsker en beskrivelse av idé og retning.

Siste frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. oktober 2018.

Dette ser vi etter

  • Arktisk produksjon
  • Regionalt og/eller internasjonalt samarbeid
  • Sjangeroverskridende
  • Nyskapende