Ungkunststipend

Ungkunststipend 

Festspillene i Nord-Norge leter hvert år etter kunstnere med nye idéer som de drømmer om å sette ut i livet. Vi deler hvert år ut inntil to stipender på inntil kr. 150.000 hver til våre ungkunstnere. 

Vi er hvert år på jakt etter unge kunstnere som kan lage et prosjekt med tilknytning til Nord-Norge.

Prosjektet kan inneholde alle sjangere og kunstformer, og vi ser etter nye idéer og vinklinger - gjerne eksperimentelt, sjangeroverskridende og med et internasjonalt tilsnitt. 

Søknadsvilkår: 

  • Søkeren må være under 30 år. Hvis det er flere som søker sammen må hovedvekten av søkere være under 30 år. 
  • Prosjektet skal ha tilknytning til Nord-Norge. Dette betyr enten at søkerne er fra eller bor i Nord-Norge eller at prosjektet omhandler tema knyttet til landsdelen. 
  • Prosjektet skal ha urpremiere under Festspillene i Nord-Norge påfølgende år.
  • Den budsjetterte prosjektstøtten skal dekke alle utgifter til produksjon; befaring i Harstad, preproduksjon, honorarer og andre utgifter som leie av lokale, reise, transport, opphold, diett, teknikk, forsikring etc.
  • Det forventes at ungkunsteren organiserer dette selv, finner egnet lokale, booker reise/opphold og sørger for forpleining for alle involverte.
  • Det oppfordres til å søke ytterligere støttet til prosjektet, men det er ikke ett krav.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av idéen, detaljert budsjett, fremdriftsplan, markedsplan og informasjon om søkerne/medvirkende.

Søknadsskjema og fristen for 2020 vil bli annonsert her.

 

For mer informasjon, ring 77 04 12 30 eller send e-post til post@festspillnn.no