Street Summit

Street Summit

Arktis er i verdenssamfunnets søkelys og debatten om framtid og utvikling i nord er viktigere enn noen gang før. Våre nordlige samfunn er brennhete og diskusjonene går høyt i en malstrøm av industrielle interesser, miljøfaglige hensyn og geopolitiske vurderinger. Samtidig brytes debattene for ofte langt fra folk og sjeldent i møte med samfunnsvitenskapelige eller kulturpolitiske perspektiver. Men Arktis er ikke et blankt ark eller et hvitt lerret klar til å fylles. Nord er mennesker og historier. Fortellingen om Arktis må fylles ut, debatteres og korrigeres av oss selv.

Derfor er kunsten livsviktig i nord, som en arena for nytenking og brytning og som en refleksjon av hvem vi er og vil være i fremtiden. Kunst og kultur kan ikke være kakepynt på den politiske buffeten. Den må være tilstede i samfunnsdebatten og i folks liv. Den må rett og slett ta større plass. Arktisk Graffiti og Rampestrek vil være med å tilrettelegge for at kunsten og folks historier skal nå ut til nettopp folket. Samtidig vil Arktisk Graffiti utvide sitt nettverk utenfor landets grenser, for å kunne gjøre flere prosjekter på tvers av de arktiske landene, og særlig mot Russland.

Hver dag blir vi overrumplet med reklamer og «billboards». Vi ser det overalt, i gatene, på bussen, til og med på offentlige toaletter. Det har blitt så mye av det at det er vanskelig å ikke se det selv når man forsøker å ignorere det. Det meste av utendørs markedsføring prøver å selge oss en bestemt livsstil som skaper en sterkere konsumideologi i samfunnet.

Under Street Summit vil Arktisk Graffiti og Rampestrek ta over de samme iøynefallende «billboard» stedene og fylle det med kunstverk som er mer kulturelle og interessante enn reklamekampanjene, skapt på bakgrunn av møter mellom mennesker fra forskjellige deler av Arktis. Prosjektet Street Summit baserer seg på møtet mellom kunstnere fra Murmansk, svensk side av Sapmi og Norsk side av Sapmi. Alle tilhører de Arktis, men politikken som føres i de forskjellige landene om den samme regionen er ulik.