Årets festspillutstilling: Subsistence

subsistence_oyvind_arvola.jpeg

Subsistence, Arctic Arts Festival
Jérémie McGowan, Maria Utsi og Julie Decker presenterer Subsistence. Photo: Øyvind Arvola, ht.no

Festspillene i Nord-Norge ønsker å fokusere på det nordlige mennesket i årets Festspillutstilling, og har valgt direktør for Nord-Norges Kunstmuseum, Jérémie Michael McGowan, og direktør for Anchorage Museum, Julie Decker, til å kuratere årets utstilling, ”Subsistence”. 

”Subsistence” (livsopphold) tematiserer det menneskelige i arktiske samfunn gjennom en samling diskusjoner og visuelle fortellinger. Arktiske samfunn er moderne steder og kulturelle rom som er i sentrum for global oppmerksomhet. Prosjektet undersøker i hvilken grad disse arktiske samfunnene risikerer å bli en forbruksvare som ikke er fornybar – og hva konsekvensen av et slikt scenario ville være.

Viktig institusjonelt samarbeid

Samarbeidet med Nordnorsk Kunstmuseum og Anchorage Museum er et unikt samarbeid som det er knyttet store forventninger til.

- Det er spesielt viktig for oss å få på plass denne internasjonale utstillingen med et sirkumpolart fokus og et godt samarbeid med andre sterke nordlige institusjoner som Nordnorsk Kunstmuseum og Anchorage Museum. Festspillene ønsker i størst mulig grad å initiere slike samarbeidsprosjekter med både regionale og internasjonale kunst- og kulturinstitusjoner, og slik gi plass til de nye tankene og de innovative prosjektene, sier Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge.

I de kommende månedene vil kuratorene samarbeide med kunstnere, arkitekter og designere for å skape en unik opplevelse av det nordlige menneskets stemme i Galleri Nord-Norge i Harstad.

- For Nordnorsk Kunstmuseum er det viktig å bli invitert til å bidra på denne typen samarbeid. Som institusjon ønsker Nordnorsk Kunstmuseum å ta en tydelig profil innen samtidskunst og bidra til at kunst ikke utelukkende skal presenteres som underholdning, men som en viktig driver og påvirker av utvikling i Arktis. Målet er at vi skal skape et miljø mer enn bare en utstilling, og at det ikke bare blir en rekke kunstverk som henger på veggen, sier Jérémie McGowan, direktør for Nordnorsk Kunstmuseum.

Aktuelt tema

Interessen for det menneskelige i Arktis er en felles interesse på tvers av det sirkumpolare nord, og utstillingen vil presentere arbeider fra en rekke kunstnere. Ved å bruke «subsistence» som rammeverk, utforsker prosjektet om Arktis står i fare for å bli et forbrukerprodukt og en endelig ressurs, og hvilke betydninger og implikasjoner et slikt sluttpunkt kan innebære.

- I nord er naturen og miljøet avgjørende faktorer for livsopphold, men vi ønsker ikke å romantisere menneskets overlevelse. Fokus for utstillingen vil være å få frem det nordlige menneskets perspektiv og stemme. Arktis er populært og aktuelt for storpolitiske beslutninger, og det blir derfor ekstra viktig å få inn mennesket i betraktningen. Det er avgjørende at vi lærer å fortelle vår egen historie og tar eierskap til den, utdyper Julie Decker, direktør ved Anchorage Museum.

-  Dette prosjektet reflekterer kjerneverdiene til Festspillene, å sette mennesket i fokus og speile mer enn naturressurser og miljørelaterte spørsmål. Det er interessant å se at vi deler denne visjonen på tvers av Arktis, fortsetter Utsi.

”Subsistence” skal resultere i en utstilling av samtidskunst fra det sirkumpolare nord som vil åpne under Festspillene i Nord-Norge, og vil også være den offisielle festspillutstillingen i 2017.

 

Julie Decker, direktør Anchorage Museum

Julie Decker er fra Anchorage i Alaska, USA og har en bred kompetanse som kurator og kunstner. Hun har kuratert en rekke utstillinger for Anchorage Museum, både som frittstående kurator og som direktør fra 2011. Decker har også drevet et galleri i Anchorage, og har undervist på University of Alaska. Hennes kunstutdanning inkluderer en doktorgrad i moderne kunsthistorie, kritikk og ledelse fra Union Institute and University og en mastergrad i kunstledelse fra Golden Gate University. Hennes arbeid som kunstner er anerkjent og har blitt presentert i en rekke separatutstillinger i Alaska og valgt ut til kunstsamlingen på Anchorage Museum.

 

Jérémie McGowan, direktør Nordnorsk Kunstmuseum

McGowan er opprinnelig fra  North Carolina, USA. Han har bl.a. bodd mange år i Edinburgh, Skottland, og er nå bosatt i Tromsø. McGowan har arbeidet som førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og som seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. McGowan har doktorgrad i kunsthistorie/kunstteori fra Universitetet i Edinburgh. Han har også utdanning innenfor design, inkludert bachelorgrad fra North Carolina State University, og har i perioden 1997–2010 deltatt med egne arbeider på en rekke utstillinger i Skottland, Finland og USA.