Festspillene i Nord-Norge utsatt for økonomisk kriminalitet

Festspillene i Nord-Norge har politianmeldt en sak som omhandler økonomisk svindel i forbindelse med årets festspill. Til sammen ble det økonomiske tapet for Festspillene på 82.400 EUR, eller ca 770.000 NOK.

Den 23. juni 2017 mottok økonomiansvarlig i Festspillene i Nord-Norge en epost hvor en person som utgir seg for å være festspilldirektør Maria Utsi ber om utbetaling av 33.150 EUR til en engelsk konto umiddelbart. Økonomiansvarlig ber i henhold til rutine om bilag, men får tilbakemelding om at det vil bli ettersendt. En tilsvarende epost mottas om morgenen 28. juni hvor det bes om 49.250 EUR til en tyrkisk konto. Fredag 30. juni blir FINN kontaktet fra valutaavdelingen til Sparebank1 Nord-Norge som melder om at disse transaksjonene sannsynligvis er svindel.

Denne typen svindel refereres gjerne til som direktørsvindel, der det er en klar trend at svindlerne blir stadig grundigere i sine forberedelser. Navn på nøkkelpersoner i bedriften blir identifisert. I dette tilfellet har en falsk e-postadresse blitt opprettet i festspilldirektørens navn, henvendelsen skrevet på godt norsk, i en muntlig og kollegial tone som ikke gir assosiasjoner til svindel.  

- Dette var ikke en masseprodusert svindelepost som mange kan ha fått både i bedrifts- og privatsammenheng. Vår økonomiansvarlige var overbevist om at det var bedriftens leder som ba om at disse transaksjonene ble utført, sier Jens Johan Hjort, styreleder i Festspillene i Nord-Norge.

- Vi innser at kulturbransjen også er mål for denne typen svindel, og ønsker å advare andre bedrifter og organisasjoner. Vi har innført skjerpede rutiner ved ekstraordinære transaksjoner, slik at det ikke vil være mulig å benytte falsk e-postadresse på denne måten igjen, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Saken ble anmeldt til Harstad Politikammer 30. juni 2017. Lokalt politi videresendte saken til Økokrim, som nå forfølger saken videre.

- Saken er under etterforskning hos politiet i Harstad med bistand fra Økokrim. Vi har sendt forespørsel til andre lands myndigheter, men det pleier å være vanskelig å nå frem med slike typer saker, siden det ofte benyttes fiktive adresser og navn, sier Mona Madsen, jurist ved Harstad politistasjon.

Totalt sett utgjør tapet på en betydelig andel av Festspillenes totale budsjett, og vil merkes på årsresultatet.

- Festspillene 2017 ble en suksess både økonomisk og publikumsmessig, men det er klart at dette påvirker årsresultatet. Som en konsekvens av dette ser vi nå på alle driftskostnader og reduserer aktivitetsnivået der det er mulig i et forsøk på å skåne kunstnerisk produksjon for Festspillene 2018, avslutter Utsi.