Festspillene inkluderer flest

img_5642.jpg

Festspillene i Nord-Norge hadde med seg samarbeidspartner Chili og Festspillpilotene Tor-Ivar Nordvik (2016) og Mette Skjellerud Andersen (2017) på prisutdelingen.

Som følge av prosjektet Festspillpilotene vant Festspillene i Nord-Norge NPU-prisen for 2017 i kategorien Inkluderer flest. Prisen deles ut av Norsk Publikumsutvikling, et nettverk av kunst og kulturaktører fra hele landet.

- Dette er en fantastisk anerkjennelse å få fra de som jobber aktivt med publikumsutvikling både nasjonalt og internasjonalt. Det er utrolig stas å bli valgt ut blant 60 gode prosjekter og dyktige kollegaer i bransjen, og særlig når dette er et prosjekt vi har jobbet målrettet med både internt og med vår samarbeidspartner Chili, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Både nasjonale og internasjonale kunst- og kulturaktører var tilstede da Festspillene, representanter for begge års Festspillpiloter og samarbeidspartner Chili presenterte erfaringene etter to år med målrettet arbeid for å nå ut til nye publikumsgrupper. Festspilldirektør Maria Utsi legger vekt på prosjektets relevans ut over Festspillene i Nord-Norge:

- Med 12 modige, åpne og fantastiske Harstadværinger har vi gjennom to år vist at kunst kan bli viktigere for flere. Nå har disse flotte menneskene også imponert nasjonale og internasjonale kulturaktører med måten de har møtt Festspillene og kunsten. Dette prosjektet er unikt, og vi håper det kan inspirere flere til å jobbe for å inkludere flere publikumsgrupper i sin kommunikasjon og formidling av kunsten, sier en entusiastisk festspilldirektør.

Målet med prisen er å identifisere og løfte fram god publikumsutvikling for å forstå hva som virker. Juryen la vekt på den innovative tilnærmingen prosjektet har til såkalte ikke-brukere; publikum som vanligvis ikke kjenner seg hjemme i kunstverdenen:

”Festspillene i Nord-Norge (FINN) kan vise til betydelig økt oppslutning de to siste årene. Juryen oppfatter dette som et resultat av strategisk ledelse med klare mål for den kunstneriske utviklingen og publikumsutviklingen. FINN vinner prisen for sitt arbeid med å gjøre kunst viktig for flere og andre typer brukere enn de som normalt befinner seg i kulturmarkedet.”

Juryens begrunnelse for nominasjonen:

  • Ny leder (2015) lykkes med å inkludere nye grupper samtidig som eksisterende publikum ivaretas og relasjonen til begge grupper fordypes.
  • Effekt: dobler publikumstallene første år (2016) - holder samme høye nivå i 2017
  • Nominasjonen fokuserer på i "Festspillpilotene", en innovativ satsing på å bygge relasjon til ”ikke-brukere”; publikum som vanligvis ikke kjenner seg hjemme blant kunst- og kultureliten
  • Festspillpilotene er samtidig et innovativt formidlingskonsept
  • Festspillpilotene skaper innhold til digitale plattformer som øker engasjement blant grupper som ikke hadde forhold til festspillene tidligere
  • Festspillpilotene er ikke bare et element i en markedsmix men en kjerneaktivitet for kunstnerisk leder som deltar i pilotenes "dannelsesreise" 

Om NPU-prisen

NPU prisen ble delt ut første gang i 2014. Målet er å forstå hva som virker for å kunne dele det med resten av feltet. Antallet nominerte har økt for hvert år. I år har vi hatt 60 institusjoner på blokka. Vi har kartlagt 39 og landet på 12 som vi mener det er verd å løfte fram. Utvalget er basert på tips og råd samt NPUs oversikt over feltet. Vi har forsøkt å dekke ulike bransjer og geografiske områder. Vi har forsøkt å dekke ulike typer institusjoner med ulike typer formål og praksiser. Vi har sikkert oversett noen som er skikkelig gode og hører gjerne fra dere til neste år.

De 12 Kandidatene til NPU-prisen 2017 er inndelt i fire kategorier:

Beste praksis

1. Øker mest:

kan vise til betydelig økning i tilstrømming som ikke skyldes tilfeldigheter

2. Formidler best:

kan vise til betydelig innsats på formidling av sin kunstform/kulturtilbud relativt til eget samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser

3. Inkluderer flest:

kan vise til betydelig innsats for å øke det sosio-demografiske mangfoldet i publikum relativt til eget eksisterende publikum, samfunnsoppdrag, kapasitet og ressurser

Neste praksis:

kan vise til spennende, innovativt, lovende, ambisiøst, nytenkede tiltak for å nå et eller flere av målene over.