festspillene med i mentor-ordning - søker praktikanter

ragnheidur_og_eirin.jpg

Festspilldirektør Ragnheidur Skuladottir (t.v.) og mentor Eirin Hammari.
Caption 
Festspilldirektør Ragnheidur Skuladottir (t.v.) og mentor Eirin Hammari.

I ti dager vil utvalgte unge praktikanter mellom 18 – 26 år få «access all area» under Festspillene og opplæring i hvordan lage festival, sammen med en mentor. 

Målet for festivalen er at de utvalgte skal få en unik mulighet til å jobbe i kulissene, og få kunnskap om hva som kreves for å arrangere en festival, og kunne se mellom linjene hva som skal til for å lykkes.

Festivalen som utviklingsarena

- Det er viktig for Festspillene å være en utviklingsarena for fremtidens publikum, kunstnere, arrangører og stab, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.

- Vi er en av de største festivalene i nord, og har gjennom mange år gitt plass til både frivillige og unge kursdeltakere i teknisk avvikling av festivalen. Vi er glade for at organisasjonen Norske Kulturarrangører har sett dette, og plukket ut Festspillene som en av verts-festivalene som er med på mentor-ordningen.  

Tilpasset

De som velges ut som praktikant får delta i et bredt spekter av festivalens arbeidsområder, eksempelvis arenaproduksjon, scenearbeid, backstage, markedsføring, frivilligkoordinering, catering, transport, sikkerhet, billett og akkreditering og mye mer.  

- Vi har mulighet til å tilpasse praktikantrollene til å gi innblikk i mange ulike områder, eller spisse den til et spesielt interesseområde. Den enkelte vil få tett oppfølging hele praktikantperioden av mentor Eirin Hammari, som jobber som produsent og har vært tilknyttet Festspillene i en årrekke. Eirin har i tillegg til Festspillene i Nord-Norge en bred og lang erfaring med kulturarrangementer i ulike roller. I dag er hun ansatt som produsent i Audionor i Tromsø, sier festspilldirektøren. 

Ung-satsing gjennom mange år

Gjennom Festspillenes satsninger over tid har festivalen et bevisst ønske om å gi unge gode opplevelser og ny kompetanse som arrangører, deltakere og publikum. 

- Det er jo også et mål i seg selv gjennom mentor-ordningen å rekruttere unge talenter som arrangører generelt, og til Festspillenes egen festivalstab spesielt, sier Skúladóttir.

Frem til 12. april kan unge interesserte mellom 18-26 år melde sin interesse til Festspillene.

- Vi stiller med litt betaling, overnatting, mat gjennom de ti dagene - i tillegg til Eirin som mentor, sier festspilldirektøren.  

Trenger tilvekst

- Et slik mentorprogram kan være med å sikre mer profesjonelle og bedre festivaler og arrangementer, og jo mer vi deler kompetanse og kunnskap, jo bedre er det for alle parter, avslutter festspilldirektøren, som oppfordrer interesserte til å søke gjennom festspillenes nettside innen 12. april.  

 

Info til søkerne:

Det meste av arbeidet vil befatte den praktiske delen av festivalens produksjon. På den måten får du som praktikant en unik mulighet til å jobbe i kulissene, og få kunnskap om hva som kreves for å arrangere en festival. Som praktikant jobber du sammen med festivalens ansatte, crew og frivillige. Praktikantene mottar et honorar på 5 000 kr. 

Du er: 

 • 18-26 år  
 • Glad i å jobbe
 • Har et smittende godt humør

Du har: 

 • Lyst til å lære
 • Pågangsmot
 • Over gjennomsnittlig interesse for det å jobbe på festival og/ eller store arrangementer

Du får:

 • En unik læringsmulighet og erfaring
 • Mat og drikke alle dagene du jobber
 • Overnatting med enkel standard, dersom du ikke bor i Harstad
 • Tilgang til festivalens arrangement
 • Festivalbekledning
 • Kursbevis
 • Honorar på kr. 5000. 

Har du spørsmål, ta kontakt med produksjonsleder Mona Steffensen på mona@festspillnn.no, tlf. 928 37 843

Meld deg på her