Festspillene tildeler turnétilskudd

katma4_foto_mariell_amelie_lind-hansen1.jpeg

Mørkemodig, Katma. Foto: Mariell Amélie Lind-Hansen.

Festspillene i Nord-Norge mottok 28 søknader om turnétilskudd, innen søknadsfristen gikk ut 3. oktober. Festspillene tildeler i denne runden 275 000 kroner til tre av prosjektene. 

100.000 kroner deles ut til Mørkemodig, ved Katma.
Mørkemodig er en magisk, eventyrlig og poetisk forestilling om alt det vakre som bare finnes når det er mørkt. Barna får hodetelefoner på ørene, og blir ledet på oppdagelsesferd inn i en fremmed skog. Mørkemodig inviterer til utforskning, deltagelse og interaktive møter med karakterene, og er laget for barn fra fem år og oppover. Prosjektet gjøres i samarbeid med Figurteateret i Nordland.

75.000 kroner deles ut til turné med Vokal Nord og Marja Helena Mortensson, med musikk arrangert av Frode Fjellheim.
Prosjektet, med arbeidstittelen Balota Nigra, er helakustisk vokalmusikk med sang, joik, kroppsperkusjon og bevegelse. Forestillingen skal spilles både som skoleforestillinger gjennom DKS og som kveldsforestillinger.

100.000 kroner deles ut til Guerilla Gardening, ved The Band Called Oh.
Det språklige universet i Guerilla Gardening tar opp problematikken rundt den globale markedskapitalismens iboende skeivfordeling av ressurser, og flere av samfunnsproblemene vi står ovenfor i dag. Prosjektet Guerrilla Gardening er i tillegg til den faste bandbesetningen arrangert for fullt strykeorkester (18 strykere) og blandet kor, men kan også fremføres som kvintett. Prosjektet gjøres i samarbeid med Nordnorsk Opera og Symfoniorkester.

- Vi har særlig vært på utkikk etter nyskapende og sjangeroverskridende produksjoner som involverer flere aktører, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Festspillene i Nord-Norge startet i 2015 en omlegging av vår stipend- og tilskuddsordning. Etter ett år og to utlysninger med ny ordning ser vi et ytterligere behov for spissing av våre tilskuddsmidler. Festspillenes mål er å stimulere til nyskaping og utvikling av nye produksjoner og konstellasjoner, på tvers av både geografiske og kunstneriske grenser i nord. Juryen bestående av Bente Andersen (kunstnerisk leder Samovarteateret), Thomas Litangen (prosjektleder Antihype, agent og manager i plateselskapet ”Audun og Thomas”), Henrik Somdal (utstillingsleder Nordnorsk Kunstnersenter), Sølvi Katrine Andersen (produsent scenekunst Festspillene) og Maria Utsi (festspilldirektør), har derfor besluttet å overføre 200 000 av stipendmidlene for 2016 til en utvidet utlysning med søknadsfrist i mars 2017.

Fra 2017 vil ordningen endre navn til Produksjonsstøtte med mulighet for å tildele støtte til nye prosjekter i en tidligere fase. Ordningen retter seg mot hele kunst- og kulturfeltet og kan gi støtte til idéutvikling, produksjon eller turnering av eksisterende prosjekt. 

- Vi er godt fornøyde med at det kom inn så mange gode prosjekter i denne runden og gleder oss til å dele ut enda flere midler ved ny søknadsrunde, som får søknadsfrist i mars 2017, sier festspilldirektør Maria Utsi.