Glimt fra Festspillene 2015

Snakka San & SVER by R.Hennum.jpg

Snakka San & SVER, Nordic Hall, June 26th. Photo: Roger Hennum

Videoglimt fra Festspillene i Nord-Norge 2015.

Velkommen tilbake til neste års Festspillene i Nord-Norge, som arrangeres fra 18.-25. juni 2016!