Innspillsmøter!

Bilde fra NUK - ny ung kunst

 

Festspillene i Nord-Norge inviterer til åpne innspillsmøter for politikere, kulturlivet, funksjonshindrede og pårørende vedrørende funksjonsmangfoldet i fremtidens kunst- og kulturliv i Harstad.

 

Innspillsmøtene vil avholdes på kontorene til Festspillene i Nord-Norge i Harstad, Storgata 18.

Møtene avholdes følgende dager:
Torsdag 2. November kl. 12.00
Tirsdag 7. November kl. 18.00

Du kan melde deg på og melde tilgjengelighetsbehov her: https://form.arkon.no/?id=9985&key=nMbom3.

I tillegg vil det avholdes et digitalt møte 9. november for de som vil ytre seg eller lytte, men som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta fysisk, kontakt oss for møtelenke. Festspillene i Nord-Norge oppfordrer også andre interesserte til å ta kontakt med oss direkte.

----

Festspillene i Nord-Norge skal våren 2024 bidra til å realisere en rekke offentlige samtaler om hvordan de selv, kommunen og kulturlivet ellers bedre kan ivareta funksjonsmangfoldet i Harstad. Som et ledd i utforming av samtalerekken inviterer Festspillene nå til åpne innspillsmøter der politikere, kulturlivet, funksjonshindrede, pårørende og andre kan dele sine tanker om, og ønsker for, fremtidens kunst- og kulturliv. 

  • Opplever du funksjonshindringer i møtet med Harstads kulturliv?
  • Er du pårørende til noen som gjør det?
  • Eller har du innsikt, innspill eller påvirkningsmulighet?

Prosessen Festspillene i Nord-Norge nå setter i gang har utgangspunkt i Skjold sitt innspill og svar på Frank Einar Hansen spørsmål vedr. hvorfor øvre aldersgrense på NUK ikke er høyere enn 40 år når det finnes så få andre, lignende tilbud for personer med funksjonsnedsettelse i Harstad. Der konkluderer hun blant annet med at flere må på banen hvis problemstillingen han løfter frem skal få en fremtidig og tilstrekkelig løsning.

Aktører fra kulturenheten i Harstad Kommune har allerede meldt seg på de første innspillsmøtene. Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Harstad Kommune, samt Nordland og Troms- og Finnmark Fylkeskommune er også invitert med inn. Det samme er vernepleieravdelingen ved UiT – Norges arktiske universitet og SAFO - samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, som har sagt ja til å følge prosessen.

Første mulighet til å bidra vil være innspillsmøtene som vil avholdes 2. og 7. november på kontorene til Festspillene i Nord-Norge i Harstad, Storgata 18. Møtene vil foregå som en samtale rundt bordet, og du kan melde deg på og melde tilgjengelighetsbehov her.

I tillegg vil det avholdes et digitalt møte 9. november for de som vil ytre seg eller lytte, men som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta fysisk, kontakt oss for møtelenke. Festspillene i Nord-Norge oppfordrer også andre interesserte til å ta kontakt med oss direkte.

-----

Basert på innspillsmøtene skal Festspillene i Nord-Norge sørge for at de riktige menneskene blir invitert til bords for å avklare ansvar, roller, metoder, muligheter og tiltak for forbedring. For å gå fra samtale til aksjon er vi dog avhengig av at hele Harstad er på tilbudssiden og setter ambisjoner for et mer tilgengelig kulturliv for alle på sin agenda. Vi inviterer med andre ord Harstad til bords, og hvis du har tanker, ønsker og forslag er tiden inne for å dele dem nå