Inviterer ungdom fra hele landsdelen til NUK

NUK Foto: Martin Bremnes

NUK – Ny ung kunst er en inkluderende, rimelig, ukelang festival i Harstad for ungdom mellom 14 – 20 år fra hele landsdelen. Målet er å gi kreativ ungdom fra vår langstrakte landsdel et tilbud de sjelden får, ved å møte andre kreative, skape nettverk og kanskje forme nye kunstnere i nord. Festivalen legger til rette for personer som har funksjonsnedsettelse (14-40 år). 

- Flere av landsdelens artister og kunstnere har startet sin karriere på festivalen. Nå inviterer vi nye talenter og interesserte til en unik opplevelse i perioden 22. -29. juni, sier NUK-sjef Tine Skjold. Det er en lav egenandel for å delta, og sender man inn søknadsskjema innen 30. april, er det halv pris. 

Meld deg på via NUK-siden.

ÅRETS BESTE UKE

Et av hovedmålene med NUK er at ungdom får mulighet til å prøve og utvikle sin kunnskap innen ulike kunstuttrykk. I 2024 kan man være med på foto, låtskriving, band og komposisjon, hiphop + teater, elektronisk musikk og urban visuell kunst. Festivalen har blitt arrangert siden 1992, og er kjent som «årets beste uke» for alle som har vært med gjennom årene.

- I løpet av festivalen bor ungdommene sammen på en skole i Harstad. De er med på kreative workshops på dagtid, og mange får venner og minner for livet. De får også jobbe med noen av landets beste kunstnere og pedagoger som er engasjert som instruktører og utviklere av workshopene. Som en bonus får deltakerne se festspillforestillingene gratis, så lenge det er plass, sier NUK-sjefen. Hun legger til at det er et døgnbemannet sekretariat med erfarne folk til stede gjennom hele festivalen, slik at de som velger å overnatte på skolen, er i trygge omgivelser.

FØRSTE FRIST FOR PÅMELDING ER 30. APRIL

Tidligere har det vært førstemann til mølla-prinsippet som har vært gjeldende på NUK, men festivalen har de siste årene gjort noen erfaringer som gjør at de nå endrer på dette:  

- Alle gruppene på NUK skal være godt blanda og bestå av deltakere som har ulike ferdigheter, ulik bakgrunn og erfaring. Mangfold står med andre ord i fokus og er en nødvendighet for at NUK skal være NUK. Samtidig må vi sørge for at gruppene settes sammen på en måte som gjør at hver enkelt får en god opplevelse og mulighet til å utvikle seg faglig og sosialt. Førstemann til mølla-prinsippet utgår derfor i de fleste tilfeller slik at vi kan sikre ivaretakelsen av alle på en bedre måte, sier Skjold.

På spørsmål om hvordan søknadene vurderes og behandles, svarer hun følgende: 

- Vi behandler søknadene ut fra 2 hovedmomenter: Det du selv skriver/ oppgir av informasjon, ønsker og behov, og en helhetstenkning i forhold til gruppesammensetning. Det er primært jeg som leder for NUK som behandler søknadene i tett dialog med et tverrfaglig team bestående av både kunstnere, pedagoger og vernepleiere. Alle har taushetsplikt, men vi kan signere egne skjemaer ved behov. Det er i så fall bare å ta kontakt, sier Skjold.

TIDLIG PÅMELDING LØNNER SEG FORTSATT

Behandling av de første søknadene skjer i perioden 2.-9. mai. Du må ha sendt inn søknad før 30. april for at søknaden din skal vurderes denne runden. Søknader som kommer inn etter 30. april behandles løpende etter første tildelingsrunde. Skjold understreker samtidig at det fortsatt er viktig å være tidlig ute hvis man vil være så sikker som mulig på å få plass på workshopen man ønsker seg:

- I tilfeller der to er like aktuelle for plass i samme workshop, vil den som meldte seg først få. Du får også 50% på deltakeravgiften hvis du sender inn skjema før 30. april. Det lønner seg derfor fortsatt å melde seg på tidlig, sier Skjold.

Hun understreker videre at du blir kontaktet for å finne en workshop som kan passe for deg dersom du ikke får plass på første- eller andrevalget ditt:

- Vi prøver hvert år å få plass til så mange som mulig med ressursene vi har til rådighet, og skal gjøre alt vi kan for at vi finner en passende workshop til alle også i år. I tilfeller hvor alle workshopene er fulle, finnes det venteliste, avslutter Skjold