Jubileumsåret er i gang!

SNN ved Mona Slåtto Olsen ga 1 million i jubileumsgave. Foto: Festspillene i Nord-Norge

Festspillene i Nord-Norge har en 60 år lang historie og er med det en av de eldste og viktigste kulturinstitusjonene i landsdelen. 

- Historie og posisjon fordrer utvikling, og de siste årene har vi jobbet målrettet med å tydeliggjøre vår rolle og vårt oppdrag i nord. Ikke bare målsetter vi å nå ut til om lag 30 000 publikummere hvert år, og det med et program som konstant tar risiko og pusher grenser. Festspillenes lange historie og sentrale posisjon krever at vi, med tydelighet og ambisjon, tar et stort ansvar som utviklingsaktør for kulturfeltet i nord, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir 

Og når vi skal feire vårt 60-årsjubileum – da krever det litt ekstra glitter og glam – og hvem bedre til å ta oppdraget enn vår tidligere festspillprofil Trygve Luktvasslimo. Tema for årets festival er sameksistens – og dette har Trygve uttrykt på en strålende måte i årets plakat, som tilfører noe helt nytt ved at vi har startet i filmens verden – og derfra vil ta designet over på alt fra klær til profilering og festspillmagasin. 

Festspillene i Nord-Norge inviterer sammen med Sparebank1 Nord-Norgetil to helt spesielle arrangementer som skal favne bredt, med et spesielt blikk på ungdom og fremtiden. 

- Det siste tiåret er det Hip-Hop Bonanza her i Nordic Hall som har vekket entusiasmen til flest unge voksne i regionen. Nå inviterer vi, sammen med SNN, Poppa Lars tilbake til å skape en episk hiphopkveld, som en heftig start på uka og som en kjempeinvitasjon til hiphopentusiaster i nord, forteller Skuladottir.

Vi gjentar også suksessen fra i fjor, da deltakerne på Ungdommens Festspill fikk en egen, alkoholfri ungdomssone i Nordic Hall – og denne beholder vi på alle konsertene i Nordic Hall under Ungdommens Festspill. 

Det største jubileumsarrangementet utvikles sammen med prosjektleder Dag Erik Enoksen. Der inviterer alle som synger i kor, sangere og øvrige innbyggere til å feire Festspillenes 60-års jubileum gjennom allsang. Folkekoret er en del av vår Byfest-satsing og er et gratis arrangement åpent for alle den siste lørdagen i festspilluka. Vår ambisjon er at alle skal få bruke den stemmen de har og føle på tilhørighet til byen og festivalen, ved hjelp av tre enestående artister som leder an sammen med Harstads mange kor. Folkekoret vil avrunde festivalen og er i skala og omfang et ekstraordinært arrangement for Festspillene i Nord-Norge, og realiseres kun takket være jubileumsgaven fra Sparebank1 Nord-Norge.