Nominasjon til publikumsutviklingspris

Festspillene i Nord-Norge er nominert til NPU-prisen for 2017! Prisen deles ut av Norsk Publikumsutvikling, et nettverk av kunst og kulturaktører fra hele landet. Målet med prisen er å identifisere og løfte fram god publikumsutvikling for å forstå hva som virker.

Festspillenes arbeid med å nå ut til nye publikumsgrupper er nominert i hele 3 kategorier innenfor beste praksis;

  • Øker mest
  • Formidler best
  • Inkluderer flest

I juryens begrunnelse for tildelingen er det spesielt lagt vekt på:

  • Ny leder (2015) lykkes med å inkludere nye grupper samtidig som eksisterende publikum ivaretas og relasjonen til begge grupper fordypes.
  • Effekt: dobler publikumstallene første år (2016) - holder samme høye nivå i 2017
  • Nominasjonen fokuserer på i "Festspillpilotene", en innovativ satsing på å bygge relasjon til ”ikke-brukere”; publikum som vanligvis ikke kjenner seg hjemme blant kunst- og kultureliten
  • Festspillpilotene er samtidig et innovativt formidlingskonsept
  • Festspillpilotene skaper innhold til digitale plattformer som øker engasjement blant grupper som ikke hadde forhold til festspillene tidligere
  • Festspillpilotene er ikke bare et element i en markedsmix men en kjerneaktivitet for kunstnerisk leder som deltar i pilotenes "dannelsesreise" 

I årets nominasjon er også arbeidet til våre gode samarbeidspartnere ​Nordnorsk Opera og Symfoniorkester og Nordnorsk Kunstmuseum anerkjent med med nominasjon i flere kategorier. Hvem som vinner offentliggjøres 1. november under prisutdelingen klokken 21.00 på Dansens Hus i Oslo.