NUK-rådet på plass

nuk1.jpg

Tidligere NUKkere, Mathias Ellingsen og Karoline Grebstad, er de yngste i NUKrådet som nå skal stake ut nye NUK++ for 2017. Foto: Tone A. Karlsen/Festspillene i Nord-Norge

NUKkerne Karoline Grebstad og Mathias Ellingsen representerer de unge, i det nye NUKrådet som er etablert for å revitalisere ungdomskulturfestivalen. 

Nå skal denne gjengen stake ut kursen for nye NUK++ i 2017.

NUKrådet:

Mari Sofie Andreassen, tidligere NUK-instruktør

Tonje Unstad, tidligere NUK-instruktør og deltaker

Anne Grethe Roulund, Harstad kommune

Torgeir Riise, Ungdommens Hus

Grethe Moe, produsent NUK++ 2014, 2015

Karoline Grebstad, skoleelev og NUKker

Mathias Ellingsen, skoleelev og NUKker

Sølvi Katrine Andersen, prosjektleder barn og unge Festspillene i Nord-Norge

 

Prosessleder for nye NUK++ er Markus Søbstad Bensnes fra konsulentselskapet TINKR, som er spesialisert i kreativitet og innovasjon. 

Les mer om revitaliseringen av NUK++ her