Omlegging av turnétilskuddet

katma4_foto_mariell_amelie_lind-hansen1.jpeg

Mørkemodig, Katma. Foto: Mariell Amélie Lind-Hansen.

Det etablerte tilskuddet til nyskapende kunst- og kulturprosjekter vil i løpet av 2017 legges om til en produksjonsstøtte. Dette er et ledd i satsingen til Festspillene i Nord-Norge på co-produksjoner og fokuset på å bidra tidligere i prosessen på nye kunst- og kulturprosjekter. 

Siste turnétilskudd tildeles i 2017

Det vil bli en siste utlysning av turnétilskudd våren 2017. Hovedmålet med tilskuddene er å bidra til at det utvikles flere nye sceniske prosjekt tilrettelagt for turné i Nord-Norge. Festspillene i Nord-Norge ønsker å stimulere og inspirere kulturlivet i nord til nyskaping og utvikling av nye produksjoner og samarbeid på tvers av både geografiske og kunstneriske grenser.

- Festspillene skal ha en aktiv rolle som kunstprodusent, og årsaken til denne omleggingen er først og fremst at vi ønsker å bidra til nyskaping og utvikling av nye kunstprosjekter med utgangspunkt i nordlige kunstnere. Vi gjennomfører nå i 2017 en siste tildeling av den eksisterende ordningen med turnétilskudd slik at vi opptrer mest mulig forutsigbart for bransjen i nord, og har store forventninger til hva vi kan oppnå når vi nå rendyrker vår rolle som co-produsent, sier festspilldirektør Maria Utsi. 

Turnétilskudd – frist 03. april 2017 (utsatt frist)

Hvem kan søke?

  • Utøvere med Nord-Norge som virkeområde/arbeidssted
  • Utøvere innen alle sjangre og sceniske uttrykk (musikk og scenekunst)

Kriterier:

  • Prosjektet må innebære turnering i landsdelen og alle tre fylker må besøkes
  • Turnéene skal primært være påbegynt innen ett år etter tildeling

Hvem prioriteres?

  • Samarbeidsprosjekter som involverer flere aktører
  • Nyskapende egenproduksjoner
  • Sjanger- og uttrykksoverskridende prosjekter (musikk og scenekunst)
  • Utøvere fra det frie felt, institusjoner kan dog være samarbeidspartnere
Søknadsfrist 03. april 2017. For mer informasjon, se www.festspillnn.no eller ta kontakt på 77 04 12 30/ info@festspillnn.no

Ny tilskuddsordning: Produksjonsstøtte

I april 2017 utlyses en open call for nye prosjekter innen scenekunst, musikk og performance. Prosjektet skal produseres for og ha premiere på Festspillene 2018, og i vurderingen av aktuelle prosjekter vil turneplaner nasjonalt eller internasjonalt tillegges vekt. Open call for produksjonsstøtte er åpen fra 1. mai. Mer informasjon om prosessen vil komme i utlysningen i april.

- Det er viktig å stimulere til nyskaping og ikke minst øke gjennomføringsevnen til nordnorske kunstnere slik at vi får en økning i sjangeroverskridende, innovative arbeider som gjerne består av et samarbeid både regionalt og internasjonalt. Vi er spente på denne første utlysningen og ser for oss at vi etter hvert vil kunne ha flere open calls hvert år, og at disse på sikt kan spisses ut fra målgruppe eller sjanger, utdyper Utsi.

Prosjektene som søker om produksjonsstøtte kan få inntil 50 % av det totale budsjettet dekket, og det må gjerne være flere samarbeidspartnere inne som en del av finansieringen.