Open Call - Send inn din ide for samproduksjon med premiere på Festspillene i 2018

katma4_foto_mariell_amelie_lind-hansen1.jpeg

Mørkemodig, Katma. Foto: Mariell Amélie Lind-Hansen.

Festspillene i Nord-Norge inviterer kunstnere til å søke om støtte gjennom den nye ordningen Open Call. Siste frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. oktober 2017.

Et viktig formål for Festspillene i Nord-Norge er å stimulere til nyskaping og nye samarbeid innen nordlig kunst og kultur. Med denne Open Call-ordningen ønsker Festspillene å åpne for dialog på et tidligere tidspunkt i utviklingsprosessen. Festspillene satser på co-produksjoner, og med dette ønsker vi å synliggjøre vår rolle som potensiell co-produsent og muligheten for produksjonstilskudd til det frie felt i nord.  

For å få inn nye prosjektideer på et tidligere stadie innfører vi nå utlysninger via "open call" for nye prosjekter innen alle kunstuttrykk. Prosjektet skal ha premiere på Festspillene 2018 eller 2019, og i vurderingen av aktuelle prosjekter vil turneplaner regionalt eller internasjonalt tillegges vekt. Open call for produksjonsstøtte er åpen fra 1. mai. Vi oppfordrer særlig til nyskapende, sjangeroverskridende samarbeidsprosjekter på tvers av Arktis til å ta kontakt.

ØNSKER Å NÅ UT TIL FLERE

Prosjektene som inngår i Open Call vil kunne få hele eller deler av budsjettet dekket, det må gjerne være flere samarbeidspartnere inne som en del av finansieringen. Det vil være rom for dialog om mulige prosjekter i første halvdel av juni og august/september. Konseptskisser og ideer sendes inn via skjema. Full prosjektbeskrivelse med budsjett er ikke nødvendig, men vi ønsker en beskrivelse av idé og retning.

DETTE SER VI ETTER

Arktisk produksjon
Regionalt og/eller internasjonalt samarbeid
Sjangeroverskridende
Nyskapende

Siste frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. oktober 2017.
Beslutninger tas underveis i prosessen, ta gjerne kontakt for en prat før eller etter du har sendt inn prosjektet ditt.

TIL SKJEMA

SUMMARY IN ENGLISH 

Open Call for Arctic Arts Festival: pitch your idea for co productions premiering in June 2018 for any art genre.
The festival will, depending on complexity and genre, finance a part of the project's costs. We encourage collaborations, and we will start a dialogue with the applicant when we find an idea interesting for the Arctic Arts Festival.

We are looking for:

Arctic productions
Regional and/or international collaborations
Crossing genres
Only new productions

ENGLISH FORM