Setter kunst i nordområdene på dagsorden

Maria Utsi-Foto Ø.Arvola.jpg

Festival director Maria Utsi. Photo: Øivind Arvola

Festspilldirektør Maria Utsi er med på å sette søkelys på hvordan dagens storpolitiske forhold, berører samhandlingen mellom kunstnere i nordområdene. På Kulturrådets jubileumskonferanse i Harstad neste uke har hun med seg et meget spennende panel, med høy kompetanse på Russland.

Den 4. og 5. november fylles byen med flere hundre deltakere som skal delta på årskonferansen til Kulturrådet, som i anledning 50-årsjubiléet er lagt til festspillbyen Harstad, der Festspillene var en av rådets første satsinger.

I to dager skal kunst- og kulturbransjen debattere og reflektere over verdien av kunst og kultur i dag, og forsøke å komme inn til kjernen av hva Kulturrådet er til for. Festspilldirektør Maria Utsi leder en av samtalene som ser på hvilken rolle kunstnerisk virksomhet spiller i forholdet til våre naboer i nord, et tema også Festspillene i Nord-Norge vil ha fokus på framover.

- Festspillene vil konsentrere seg i mye større grad om kunst fra Arktis, for å gjenvinne relevans og posisjon i kunst- og kulturlivet i nord. Vi ønsker å profilere kulturlivet i landsdelen i større grad, og i 2016 vil Nord-Norge stå i fokus. I 2017 vil vi posisjonere hele det sirkumpolare arktiske området. Vi vil  jobbe med Arktis i et internasjonalt perspektiv med mål om å fremme kunst og kultur som en pådriver også for ny utvikling i nordområdene, sier Festspilldirektør Maria Utsi.

Med seg i dialogen på konferansen har hun kulturrådgiver og journalist Jens-Eirik Larsen, som har jobbet mye med Russland både som journalist og som brobygger innen kulturfeltet. Tidligere leder for Pikene på Broen i Kirkenes og Barents Spektakel, Luba Kuzovnikova, er også med sammen med sametingspresident Aili Keskitalo, Jasmina Bosnjak fra Troms fylkeskommune, og forfatter og journalist Morten Strøksnes, som er en aktiv samfunnsdebattant i nord.

Tidligere Festspilldirektør Tone Winje er også leder for en samtale om kunst som verdikamp, på Kulturrådets konferanse. Sammen med rapper Khaled Harara fra Gøteborg og fribymusiker Abazar Hamid bosatt i Harstad, skal hun reflektere over musikkens verdi der ytringsfriheten er innskrenket.

Sjekk ut hele programmet på Kulturrådets årskonferanse i Harstad her