Arctic Arts Summit

 

 

Fototjeneste

Under Arctic Arts Summit vil vi tilby en fototjenste via vår Flickr konto

Alle foto kan fritt benyttes med riktig kreditering:

Arctic Arts Summit: Foto: Pernille Ingebrigtsen / Arctic Arts Summit 2017

20. juni - Kunst fra Arktis

Sacrifice av Islands nasjonalballett.

21. juni - Policy dag

Kulturpolitikere fra alle de arktiske landene presentere sine analyser av den arktiske kunsten og kulturscenen per i dag. Inviterte talere vil drøfte den nordlige kunsten og kulturens plass, rolle og status.

22. juni - Fagdag

Ulike parallellsesjoner med et bredt utvalg institusjoner og organisasjoner fra hele det sirkumpolare området. Sesjonene vil ta opp akademiske, politiske, næringsmessige og kunstfaglige problemstillinger, og vil ha deltakelse fra alle de arktiske landene.

Se fullt program her