Årets Festspillplakat

Med utgangspunkt i et ønske om å gjenspeile mangfoldet i Arktis og et nordlig perspektiv, har grafisk designer Geirarne Bertheussen skapt årets Festspillplakat.

Arktis er markert med en gul sirkel i midten, og rammer inn de landene som hører til Arktis. Konturene av Nord-Norge, Grønland, Alaska og Russland er gjenkjennelige i midten av bildet, mens det i området rundt kartutsnittet er en eksplosjon av farger som symboliserer det rike mangfoldet av mennesker, tanker og uttrykk vi har i nord.

Fargene og konturene i bildet er bearbeidet svært mye for å oppnå opplevelsen av tekstur med utgangspunkt i satelittbilder av vår arktiske region.

Festspilldirektør Maria Utsi er strålende fornøyd med årets plakat:

- Det er en perfekt illustrasjon til vårt Arktiske fokus i 2017, og derfor har vi også ønsket å benytte en egen variant til Arctic Arts Summit, sier Maria Utsi.

En ekstra stor variant er tilgjengelig i Festspillbutikken i Gågata for de som ønsker å ta den nærmere i øyesyn.