Arrangerer scenekunstseminar

forholdet_work_in_progress_foto_marius_fiskum.jpg

"Work in progress"-bilder fra forestillingen "Forholdet" som det blir visning av på Scenekunstseminaret. Foto: Marius Fiskum

Festspillene i Nord-Norge arrangerer scenekunstseminar, for å revitalisere Festspillene som en møteplass for kunst- og kulturbransjen og for å rette et internasjonalt fokus på kunst fra nord.

Scenekunstseminaret settes opp på Thon Hotel Harstad den 22. og 23. juni. Her stilles blant annet spørsmål om kunst fra nord er for lite synlig utenfor landsdelen og landets grenser?

- Festspillene i Nord-Norge ser et stort potensiale for at scenekunst fra nord kan nå et større marked. Vi skal rette blikket mot Arktis og aktivt stimulere til nye samarbeid, bred profilering av bransjen, og uredd nytenkning. Vårt mål er å bidra til økt internasjonalisering av kunst fra nord, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Hun har startet en betydelig prosess for å redefinere Festspillenes rolle og misjon i nord fordi hun mener historien og posisjonen til Festspillene fordrer utvikling. Festspillene i Nord-Norge ønsker å skape en samlende arena for samarbeid, utprøving og nytenkning, i et regionalt, nasjonalt og sirkumpolart perspektiv, der scenekunstseminaret er en del av satsingen.

Det legges opp til et bredt program på seminaret bestående av innlegg, debatt og innspill fra internasjonale, nasjonale og regionale gjester, som for eksempel Inger Buresund (ny teatersjef Hålogaland Teater), Bente Andersen (teatersjef, regissør og skuespiller Samovarteateret), Preben Faye Schøll (daglig leder Figurteateret) og Gary Shoshat fra det spanske scenekunstkompaniet Kamchátka, som også skal ha forestillinger under Festspillene. I tillegg til foredrag og speeddates blir det ei ”work in progress”-visning av forestillingen ”Forholdet” av Teaterterminalen.

Seminaret ledes av Kristin Bjørn som er daglig leder i Ferske Scener. Interesserte kan melde seg på ved å trykke her her. Påmeldingsfrist 10. juni.

I tillegg til seminaret vil Festspillene vise potensialet i kunstbransjen, ved å tilrettelegge årets program også som en showcasearena, der det nordnorske kunst- og kulturlivet får vise seg fram for verden.

Trykk her for å lese programmet og melde deg på seminaret.

For mer informasjon kontakt:

 Sølvi Katrine Andersen, produsent scenekunst, solvi@festspillnn.no