Artister underviser talenter under Festspillene

Talent Norge

Talentakademiet samler talenter og prosjektledere fra Nord-Norge til faglig påfyll fra anerkjente kunstnere og artister

Akademiet er en møteplass under Festspillene i Nord-Norge for talenter innen kunstfeltet i nord. Hoveddelen av programmet – som går over tre dager - består av workshops som blir gitt av aktører fra Festspillenes program; alle internasjonale og nasjonale kunstnere som har en helt spesiell ekspertise innenfor sine respektive felt.

Nettverk og kunnskap

- Vi gleder oss til å kjøre Talentakademiet for tredje året på rad. Det blir inspirerende workshoper, festspillstemning og engasjerende samtaler. Talentakademiet oppfordrer talentene til å bli kjent og til å utveksle ideer på tvers av talentsatsninger og kunstformer. Her møtes man, blir kjent, utveksler kunnskap og introduseres for nye kunstnerskap og metoder, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.

Nordnorsk klynge

Talentakademiet er et samarbeid mellom Festspillene, Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, og er en samling for alle kunstnerne og aktører som er en del av talentsatsningene til ulike institusjoner og organisasjoner i nord. Disse inkluderer Insomniafestivalen, Riddu Riddu, MerFilm, Davvi, Arktisk Fillharmoni, Hålogaland Teater, Nordland Musikkfestuke og Festspillene i Nord-Norge.

Lokalt og globalt

- Det er veldig viktig og spennende at vi kan samle alle talentene og prosjektlederne fra Talent Norge-satsingene vi har her i nord. Det at vi er forskjellige organisasjoner er en styrke, det åpner for nytenking og samarbeid på tvers av sjangrer. Talentakademiet gir oss mulighet til å knytte det nordlige feltet til resten av verden, til å sette søkelys på samtaler mellom generasjoner og til nettverksbygning mellom talentene som kan berede grunnen for samarbeid i fremtiden, sier Skúladóttir.

Blant årets instruktører finner man Aðalbjörg Árnadóttir (IS), Tore Vagn Lid (NO), Mali Weil (IT), Back to back Theatre (AUS), Riot Ensemble (UK) og Moddi (NO). 

Nordaførr

Talentakademiet overlapper med Festspillenes bransjesatsing NORDAFØRR - en plattform hvor organisasjoner, kunstnere, programmerere og produsenter møtes til verdifull utveksling. Her blir det paneler, kunstnersamtaler og arbeidsvisninger som kan gi grobunn for nye kreative samarbeid på̊ tvers av sjangre og landegrenser. 

- Festspillene i Nord-Norge gjør en flott jobb som klyngekoordinator og har lykkes med å skape de arenaene for nettverksbygging og kompetanseoverføring som er så viktig for å styrke arbeidet med talentutvikling innenfor flere kunstfelt i regionen. Vi gleder oss og ønsker alle lykke til med årets Talentakademi, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Se programmet for Talentakademiet her.

Nordaførr finner du her.