Brenner du for scenekunstproduksjoner som engasjerer, speiler og utfordrer?

2019.06.21.situation_rooms_foto-renate_jensen-14.jpg

Situation Rooms, Festspillene i Nord-Norge 2019. Foto: Renate Jensen
Situation Rooms, Festspillene i Nord-Norge 2019. Foto: Renate Jensen

Brenner du for scenekunstproduksjoner som engasjerer, speiler og utfordrer samfunnet rundt oss – hele tiden utforskende både i format og kunstnerisk perspektiv? Festspillene i Nord-Norge søker nå en ny kollega til teamet i et 4-årig engasjement, og leter etter deg som ønsker å jobbe tett og langsiktig med det nordlige og internasjonale scenekunstfeltet. Vi har forpliktet oss til å bidra til kontinuerlig utvikling gjennom å bidra til at nye historier fortelles, nye perspektiv løftes frem og nye talenter får sjansen til utvikling. Hvert år presenteres vårt publikum for kunstuttrykk som åpner, inspirerer og utfordrer. Alt dette får sin fortjente plass i vårt program – som inneholder alle kunstuttrykk – og dersom dette er noe som du kjenner deg igjen i håper vi du blir med på å styrke kunstens rolle i utviklingen av det arktiske samfunnet. 

 

Vi søker nå en scenekunstprodusent i en 4-årig prosjektstilling, knyttet til festspilldirektørens åremålsperiode. Produsenten assisterer festspilldirektøren i programmeringsspørsmål og fungerer som det operative bindeleddet mellom kunstnere, administrasjon og teknisk avdeling. Produsenten er ansvarlig for koordineringen og implementeringen av det kunstneriske programmet og aktivitetene på festivalen (inkludert coproduksjoner, ungkunstprosjekter, og samarbeidsprosjekter). Produsenten rapporterer til festspilldirektøren. Noe reisevirksomhet vil forekomme.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging, koordinering og gjennomføring av både scenekunstprogram og andre aktiviteter for å styrke det nordlige kunstfeltet
 • Utvikle og følge opp planleggingsverktøy til koordinering av aktivitetene overfor øvrige interne funksjoner
 • Forhandle og utarbeide kontrakter med kunstnere, inkludert de juridiske og økonomiske rammene
 • Koordinering mellom teknisk avdeling, kunstnere og administrasjon
 • Søknadsarbeid
 • Følge opp regionale og internasjonale samarbeidsprosjekter
 • Vurdere og organisere innkommende programforslag
 • Være tilstede på premierer og gjestespill, samt relevante fremvisninger på andre institusjoner

Nettverksbygging er en viktig oppgave, og som scenekunstprodusent er det forventet at profesjonelle relasjoner med nasjonale og internasjonale aktører i scenekunstfeltet vedlikeholdes og videreutvikles. Scenekunstprodusenten skal også bidra med å synliggjøre Festspillene i Nord-Norge overfor eksterne samarbeidspartnere.

Kompetanse

 • Utdannet innen teatervitenskap, dramaturgi eller tilsvarende
 • Erfaring og interesse for programmering rettet mot barn/unge
 • Erfaring fra lignende stilling 
 • Erfaring fra festivalbransjen 
 • God kjennskap til samtidsscenekunst og sjangeroverskridende prosjekter

Egenskaper

 • Interesse og nysgjerrighet for nyskapende prosjekter
 • Selvstendig med gode organiseringsevner
 • Evner å skape oversikt
 • Gode sosiale evner og samarbeidsevner
 • Initiativrik og komfortabel med konseptuell tenkning
 • Ryddig og i stand til å forholde seg til gitte budsjettrammer
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Snakker flytende norsk og engelsk

Stillingen er en 4-årig prosjektstilling med fleksibel oppstart, senest 1. juni 2021. Arbeidssted er Harstad.

Vi ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss uten hensyn til etnisitet, religion, kjønn, alder, seksuell orientering og funksjonsevne.

Spørsmål? Kontakt gjerne festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir, ragnheidur@festspillnn.no

Vennligst send CV og søknadsbrev til vår administrasjonssjef Hilde Høyvåg post@festspillnn.no innen 29. januar 2021.

Om Festspillene i Nord-Norge

Festspillene i Nord-Norge har siden 1964 vært en sentral aktør innen utvikling, presentasjon og produksjon av kunst for og fra nord. Festivalen presenterer årlig rundt 200 arrangement med om lag 30 000 besøkende. Festspillene har et særlig ansvar for å utvikle nye produksjoner fra nord og er en proaktiv co-produsent for det arktiske kunstfeltet. Festspillenes fremste mål er å styrke det nordlige kunstfeltet og bidra til å fremme kunstens plass i utviklingen av framtidens nord.