Festspillene i Nord-Norge 2020 er avlyst grunnet koronaviruset

20170624_apningssermoni_renate_jensen-9.jpg

Åpningsseremoni 2017 Festspillene i Nord-Norge. Foto: Renate Jensen

Styret i Festspillene i Nord-Norge har besluttet å avlyse årets festival på grunn av den pågående situasjonen rundt koronaviruset. Styret i Festspillene i Nord-Norge ved styreleder Rune Rafaelsen og festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir påberoper dermed force majeure som følge av myndighetspålagte restriksjoner i Norge og verden i dag.

- Vi står i en helt unik og alvorlig situasjon i hele verden, og de siste ukene har vist at det dessverre ikke fins annet alternativ enn å avlyse Festspillene i Nord-Norge 2020. Festspillene i Nord-Norge er en internasjonal kunstfestival, og det er ikke mulig å fortsette bestillingene av reise og opphold for opp mot 700 kunstnere som skulle bidra i et arrangement som hvert år samler opp mot 30 000 publikummere, forklarer styreleder Rune Rafaelsen.  

Festivalen har gjennomført en risikovurdering, og slik situasjonen er nå er det så stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av COVID-19 at det ikke er mulig å gjennomføre festivalen. Festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir mener det ikke er tvil om at en avlysning nå er riktig for også å skape forutsigbarhet for både kunstnere og leverandører.       

- De statlige restriksjonene for å begrense spredningen av COVID-19 kom midt i vår mest hektiske periode. Selv om vi har vært operative fra hjemmekontor, er det en rekke aktiviteter som ikke har vært mulig å gjennomføre som planlagt, alt fra bestilling av fly, forberede programpresentasjoner til bestilling av profilering av festivalen og billettsalg. Vi er nå kommet til et punkt der det ikke er mulig å utsette forberedelsene lengre, og det er ikke forsvarlig for hverken oss eller samarbeidspartnere å forplikte oss til ytterligere kostnader, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.

Også fra et kunstnerisk perspektiv viser det seg å være umulig å gjennomføre festivalen som planlagt. Kompanier og kunstnere er nå forhindret fra å forberede sine forestillinger og samarbeidsproduksjoner på grunn av de myndighetspålagte restriksjonene. Flere kunstnere som skulle presentere produksjoner tilpasset Harstad og Festspillene har heller ikke mulighet til å reise til Harstad for å forberede prosjektene sine. 

- Da vi så at det kom endringer i programmet allerede før det ble lansert, besluttet vi å ikke produsere årets programavis på papir som planlagt, men ville heller satse på digital presentasjon av årets arrangement. Vi håpet i det lengste at vi kunne gjennomføre festivalen likevel, men etter hvert som restriksjonene har blitt forlenget i tid, ser vi at det heller ikke fra et kunstnerisk perspektiv lar seg gjøre å gjennomføre festival i juni i år, fortsetter Skúladóttir. 

Selv om det per nå ikke foreligger et forbud mot kulturarrangement i juni, fører restriksjonene til at vi ikke vil klare å komme i mål med forberedelsene i henhold til fremdriftsplanen. Festspilldirektøren anser det som lite sannsynlig at det vil være mulig å gjennomføre kulturarrangement denne sommeren, og mener særlig hensynet til utsatte grupper er viktig slik situasjonen er nå;

- Dette er første gang i Festspillenes 56-årige historie at vi ikke kan gjennomføre festivalen, og vi er selvfølgelig veldig skuffet for at vi ikke får presentert det fantastiske programmet vi hadde planlagt. Men til tross for at dette var en vanskelig beslutning, er det viktig å presisere at ingenting er viktigere enn å bremse smittespredningen og ivareta helse og sikkerhet for kunstnere, publikum, samarbeidspartnere, leverandører, ansatte og befolkningen forøvrig. Vi har også mange i vårt publikum som tilhører utsatte grupper, og hensynet til dem veier tungt når vi nå innfinner oss med denne beslutningen, avslutter Skúladóttir.

Alle som har kjøpt billetter til årets festival vil få full refusjon.