Festspillene med stor utlysning av produksjonsstøtte

anfottes.jpg

Fra forestillingen Anføttes under Festspillene 2016. Foto Lise Marie Mathisen.

Et viktig formål for Festspillene i Nord-Norge er å stimulere til nyskaping og nye samarbeid innen nordlig kunst og kultur. Det etablerte turnétilskuddet blir nå lagt om til en produksjonsstøtte for nyskapende kunst- og kulturprosjekter. Dette er et ledd i vår satsing på co-produksjoner og fokuset på å bidra tidligere i utviklingsprosessen av nye prosjekter i det frie feltet i nord.

Nye prosjektideer søkes

Vi utlyser nå en open call for nye prosjekter innen alle kunstuttrykk. Prosjektet skal produseres for og ha premiere på Festspillene 2018, og i vurderingen av aktuelle prosjekter vil turneplaner regionalt eller internasjonalt tillegges vekt. Open call for produksjonsstøtte er åpen fra 1. mai. Vi oppfordrer særlig til nyskapende, sjangeroverskridende samarbeidsprosjekter på tvers av Arktis til å ta kontakt.

Ønsker å nå ut til flere

Prosjektene som søker om produksjonsstøtte kan få inntil 50 % av det totale budsjettet dekket, og det må gjerne være flere samarbeidspartnere inne som en del av finansieringen.

- Med dette ønsker vi å tydeliggjøre vår program- og bookingstrategi, og samtidig komme i dialog med enda flere kunstnere i nord. Det er viktig å stimulere til nyskaping og bidra til nordnorske kunstneres evne til å realisere innovative samarbeid både regionalt og internasjonalt. Vi er spente på denne fremgangsmåten, og ser for oss at vi etter hvert vil kunne ha flere slike utlysninger hvert år, og at disse på sikt kan spisses ut fra målgruppe eller sjanger, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Det vil være rom for dialog om mulige prosjekter i første halvdel av juni og andre halvdel av august. Konseptskisser og ideer sendes inn via skjema, og trenger ikke være full prosjektbeskrivelse med budsjett, men en beskrivelse av idé og retning.

Siste frist for innsendelse av prosjektforslag er 1. september 2017.

Dette ser vi etter

  • Arktisk produksjon
  • Regionalt og/eller internasjonalt samarbeid
  • Sjangeroverskridende
  • Nyskapende

NB: Festspillene i Nord-Norge avvikler ferie fra 10. juli – 21. august.