Festspillene starter om under 2 uker: Bli med å gjøre det mulig!

rannveig_ragnheidur.jpg

Rannveig Tarberg og Ragnheidur Skuladottir er klare til å ta i mot flere frivillige Foto: Festspillene i Nord-Norge

Festspillene i Nord-Norge er en av få festivaler som planlegges gjennomført i sommer, og det skjer i Harstad 19. – 26. juni. Nå ser frivilligsjef Rannveig Tarberg og festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir fram til å endelig kunne arrangere festival igjen, og søker enda flere fra Harstadregionen som har lyst til å være med å arrangere festivalen. 

Gjør grep for trygg festival

Festspilldirektøren forteller at planene for festivalen ligger klare, og at det skal være trygt å være med både foran og bak scenen. Festspilladministrasjonen er i kontinuerlig dialog med kommunen og de lokale smittevernmyndighetene, og har lagt grundige planer for at både ansatte, artister og frivillige skal kunne delta på en trygg måte.

- Etter en veldig lang planleggingsperiode er det fantastisk spennende å stå så nære åpningsdagen. Rundt oss har flere og flere avlyst sine festivaler, og det derfor unikt vi i Harstad ser ut til å være en av få festivaler som blir gjennomført i år, og det med over 200 arrangement. Nå tar vi et viktig første steg ut av pandemien der kulturen står i fokus, og vi håper Harstadregionens befolkning vil bidra til å gjøre dette mulig, både som publikum og frivillige, sier Skúladóttir.

Frivilligkoordinator klar til annerledesår 

Frivilligkoordinator Rannveig Tarberg er glad for å være tilbake i Harstad, og er godt i gang med å kontakte de som allerede har meldt seg som frivillig. Hun håper de som vurderer å bli med tar kontakt for å få avklart spørsmål de eventuelt måtte ha.

- Frem til festivalen jobber jeg med å sette sammen team som skal jobbe på de ulike arenaene, og kontakter de som melder seg på fortløpende. Det vil selvfølgelig bli litt annerledes i år, men vi skal sørge for at det som alltid blir veldig hyggelig. Jeg tror også det kan gi positive effekter at vi deler opp både ansatte og frivillige i team, da får vi muligheten til å bli enda bedre kjent i løpet av festivalen, sier Tarberg.

Mange ulike oppgaver

En kjapp gjennomgang viser at det er behov for enda flere frivillige. Tarberg forteller at det er mulig å bidra på både deltid og fulltid, og at det tilrettelegges for at alle får jobbe med det de ønsker. 

- Som frivillig på Festspillene er det ingen spesielle forkunnskaper som er nødvendige. Vi trenger folk som kan kjøre bilene våre, være vertskap på arenaene, hjelpe til i Festspillbutikken og ta vare på artistene, for å nevne noe. Vi sørger for at alle får nødvendig opplæring, så det viktigste er at man har lyst til å være med å bidra, avslutter Tarberg.

Interesserte kan melde seg på via web eller kontakte Ranveig Tarberg på frivillig@festspillnn.no