Festspillene tar ansvaret på alvor

Åpningskonsert by Roger Hennum.jpg

Åpningskonsert Festspillene i Nord-Norge, juni 2015. Foto: Roger Hennum

Festspillene i Nord-Norge er glade for å ha en fortsatt stabil økonomisk plattform i 2016. - Vi kommer til å jobbe knallhardt for å levere gode resultater og være en modig og ambisiøs arena for kunst og kultur i nord, sier direktør Maria Utsi.

Festspillene i Nord-Norge registrerer at støtten fra Kulturdepartementet videreføres i forslaget til statsbudsjett for 2016, og at knutepunktordningen foreslås avviklet.

I forslaget til statsbudsjett ber departementet om at Kulturrådet vurderer en mer differensiert og dynamisk festivalordning fra 2017, der de største og fremste festivalene fortsatt skal kunne motta flerårige tilskudd gjennom Kulturrådet.

Festspillene tar endringen til etterretning og til tross for at ordningen omlegges, er vi glade for at man skal fortsette å fokusere på langsiktighet og trygghet for hele festivalfeltet.

- Vi er selvsagt veldig glade for at Festspillene i Nord-Norge ser ut til å ha en fortsatt stabil økonomisk plattform. Vi tar dette ansvaret på største alvor og skal yte vårt beste for å være tilliten verdig. Vi kommer til å jobbe knallhardt for å levere gode resultater og være en modig og ambisiøs arena for kunst og kultur i nord, sier Maria Utsi, direktør for Festspillene i Nord-Norge.

- Vi synes det er sunt og skjerpende at det stilles tydeligere krav til oss og ønsker en tettere oppfølging velkommen. Festspillene tar nå grep for å videreutvikle vårt oppdrag og forvalte vårt ansvar på en nyskapende og inkluderende måte, sier Utsi.

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen at det settes av 13. 860.000 kroner til Festspillene i Nord-Norge i 2016.

Forslaget til statsbudsjett skal nå behandles av de politiske partiene på Stortinget.