Historisk kulturtoppmøte om Arktis

Arctic Arts Summit - verdens første arktiske kulturtoppmøte finner sted i Harstad 21. og 22. juni. I regi av Festspillene i Nord-Norge og Kulturdepartementet samles kulturpolitikere og kulturaktører fra alle de sirkumpolare landene for å diskutere hvordan kunst og kultur kan ta en mer sentral plass i utviklingen av Arktis.  

- Fortellingen om Nord trenger å bli revidert og debattert, derfor er et slikt toppmøte så viktig. En arktisk framtid uten en sterk fortelling om menneskets plass i nord er ufullstendig, og nye perspektiv må reflekteres innenfra og ut. Ikke slik som det historisk har blitt gjort, der bildet av nord har blitt tegnet fra utsiden, sier direktør for Festspillene i Nord-Norge, Maria Utsi, som kom med ideen om å invitere til en bred diskusjon rundt kultur i Arktis.

- Det er første gangen kulturpolitikere fra alle de arktiske landene samles for å diskutere kunstens og kulturens rolle for utvikling i nord. Arktis er i verdenssamfunnets fokus. Vi står overfor utfordringer, men også muligheter i nord. De nordlige landene har et særlig ansvar for en balansert utvikling i regionen. I dette arbeidet har kunsten og kulturen en viktig rolle, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. - Jeg er glad for at Festspillene i Nord-Norge tar dette initiativet. Det viser at festivalen vil være en viktig samfunnsaktør i hele nordområdet, sier kulturministeren. 

Går opp nye spor

- Canada støtter dette viktige initiativet. Kulturlivet og kulturnæring er svært viktig for de som bor i våre nordligste områder, og det er stor interesse for Arctic Arts Summit, sier Canadas ambassadør i Norge, Artur Wilczynski. Han skal lede samtalene under Arctic Arts Summit.

- Personlig ser jeg frem til å besøke Harstad og til å lære mer om det sirkumpolare samarbeidet, særlig innenfor urfolksomådene. Jeg er stolt over å skulle være moderator under dette viktige toppmøtet som samler så mange viktige premissleverandører i Arktis, sier den kanadiske ambassadøren.

Dialog over landegrensene

Kulturdepartementet og Festspillene i Nord-Norge inviterer til en diskusjon om arktisk kultur og arktisk utvikling  gjennom dialog over landegrenser, mellom fagdisipliner og på tvers av kulturfeltet. Første dag vil politikerne diskutere og dele erfaringer, ideer og visjoner for kultur og kulturpolitikk i Arktis. Dag to blir en fagdag der en rekke ulike aktører fra kultursektoren i alle de arktiske landene vil diskutere og analysere ulike sider ved kulturfeltets bidrag til utvikling i nord.

Arctic Arts Summit er en del av sektorprogrammet for kultur under Norges formannskap i Nordisk Ministerråd 2017.

Kartlegger kulturens roller i nord

Hva skjer på den arktiske kulturscene? Hvordan kan kultur bidra til utvikling i nord? Hvilken virkning har kulturen, og hvilken betydning kan og bør den ha?

  • Kulturen bidrar til utvikling, økonomisk og samfunnsmessig
  • Reiselivet har ofte kulturelt innhold og kompetanse som viktig innsatsfaktor i sine produkter. Kulturell og kreativ næring er i vekst og har et lovende økonomisk potensial.
  • Kultur er et viktig element i lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Kultur­sektoren gir viktige bidrag til steders attraktivitet, for dem som bor der, for besøkende og for næringsliv på stedet.
  • Kultur bidrar til å styrke internasjonalt samspill, samarbeid og kommunikasjon over grensene i nord, og bidrar til kunnskap og innsikt om Arktis.

Deltakerne på Arctic Arts Summit vil under toppmøtet også få et bredt spekter av kunst- og kulturopplevelser fra de alle de arktiske landene.

Arctic Arts Summit går av stabelen 21. og 22. juni 2017, i forkant av Festspillene i Nord-Norge. Festivalprogrammet vil også videreføre temaer som tas opp under Arctic Arts Summit.