Konferansen "Krafttak for mangfold" avlyses

scandic_havet.jpg

Scandic Havet, Bodø

26. november 2020 skulle Festspillene i Nord-Norge og NUK - NyUngKunst arrangert en nasjonal konferanse i Bodø med fokus på hvordan kunst- og kulturfeltet kan og bør jobbe sammen for å åpne kunstverdenen for flere og ulike utøvere.

Med den stadig mer alvorlige smittesituasjonen både lokalt og nasjonalt, ser vi ikke at det er forsvarlig å gjennomføre konferansen som planlagt. 

NUK - NyUngKunst har fått støtte fra Kulturdepartementet til å etablere et nasjonalt kompetansesenter for inclusive art – og denne konferansen var et viktig ledd i å ta dialogen videre fra Festspillene 2019 og «Er kunsten for alle?» - en konferanse med fokus på barrierer for deltakelse i kunsten. Gjennom «Krafttak for mangfold – fra festtale til virkelighet» ønsker vi å engasjere og inspirere både institusjoner og det frie feltet til handling – og vi vil så raskt som komme med et alternativt digitalt format som kan sikre fremdrift og aksjon.