Kraftsamling blant nordnorske kulturaktører

kulturnettverk_nord.jpeg

Fra stiftelsesmøte til Kulturnettverk Nord.

22. september ble stiftelsesmøtet for Kulturnettverk Nord avholdt. Nettverket skal styrke samarbeidet mellom kulturorganisasjoner og -institusjoner i Nord-Norge. Målsetningen er å sikre en styrket og felles kulturpolitisk stemme fra landsdelen for å få større gjennomslag på nasjonalt plan. Bak dette står aktører fra et bredt spekter av Nord-Norges kulturliv, på tvers av ulike kunstuttrykk som visuell kunst, scenekunst og musikk.

Arena for synliggjøring og samarbeid

Aktørene ønsker en formalisert plattform for samhandling og erfaringsutveksling på tvers av kunstuttrykk og bransjer, og omfavner alle organisasjoner som er en del av den nordnorske kulturavtalen eller har et landsdelsoppdrag. Direktør Ragnheiður Skúladóttir i Festspillene i Nord-Norge ser på dette samarbeidet som en mulighet til å styrke kunstfeltet:

- For Festspillene i Nord-Norge er det viktig å ha tett samarbeid med den nordnorske bransjen, og det at vi nå formaliserer samarbeidet og tydeliggjør ambisjonene i Kulturnettverk Nord er et viktig steg i riktig retning. Nå begynner arbeidet med å ta større plass i nasjonale og internasjonale fora, slik at vi får muligheten til å formidle perspektivene fra nord både nasjonalt og internasjonalt, sier Skúladóttir.

Erfaringsutveksling viktig

Kulturnettverk Nord skal sørge for både fysiske og digitale møteplasser som gir små og store bransjeaktører og kunstorganisasjoner faglig påfyll, identifisere potensielle samarbeidsprosjekter på tvers av nord, og ikke minst bidra til finansiell styrking av institusjoner i vår region. 

- Med de lange avstandene i nord har møteplasser i bransjen alltid vært viktig. I den spesielle tiden vi er i er behovet enda større, noe som gjør stiftelsen av Kulturnettverk Nord spesielt viktig for å kunne dele utfordringer og mulighetsrom. Dansearena nord har i en årrekke vært knyttet til flere av aktørene i nettverket og jeg mener det er ekstra viktig å formalisere samarbeidet og selv sette agendaen som en samlet kulturbransje, sier Susanne Næss Nielsen, direktør i Dansearena Nord. 

Bekreftede medlemmer per 22/9-2020

Arktisk Filharmoni 
Dansearena nord
Hålogaland Amatørteaterselskap
Festspillene i Nord-Norge
Nordnorsk Jazzsenter
RYK – Rytmisk kompetansenettverk i nord
Nordnorsk kunstnersenter
Nord-Norske Bildende Kunstnere
NODA
Sámi Našunálateáhter Beaivváš
Pikene på Broen
Sámi Dáiddaguovddáš