Lanserer Talentakademi

talentakademi2021.jpg

Talentakademiet presenterer en rekke workshoper med anerkjente kunstnere under årets Festspill. Foto: collage
Talentakademiet presenterer en rekke workshoper med anerkjente kunstnere under årets Festspill. Foto: collage

Sammen med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, presenterer Festspillene i Nord-Norge et helt nytt Talentakademi under årets festival! Talentakademiet samler talenter og prosjektledere fra hele den nordnorske klyngen i Festspillbyen Harstad. Over tre dager arrangeres det workshops innenfor alle kunstformer, utviklet for å passe alle talenter uavhengig av kunstpraksis.

Anerkjente kunstnere deler sin kompetanse

Workshopene holdes av internasjonale og nasjonale kunstnere som alle har en helt spesiell ekspertise innenfor sine respektive felt. Akademiet er åpent for prosjektledere og alle talenter knyttet til Talent Norges satsinger i Nord-Norge. Deltagere får dekket reise og opphold, samt mulighet til å delta på Festspillene, der flere av satsingene viser sine arbeider.

- Det blir Festspillstemning, engasjerende samtaler og ikke minst inspirerende workshoper flere ganger om dagen. Talentakademiet oppfordrer talentene til å bli kjent og til å utveksle ideer på tvers av talentsatsning og kunstform. Dette skal være er et sted å møtes, bli kjent, utveksle kunnskap og introduseres for nye kunstnerskap og metoder, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.

Vil knytte nord til verden

Talentakademiet er knyttet til Festspillenes satsing NORDAFØRR, en møteplass der kunstnere fra nord kan presentere sitt arbeid, utvide sitt internasjonale nettverk og kan skape grunnlag for nye kreative samarbeid på tvers av sjangre og landegrenser.

- Det er veldig viktig og spennende at vi kan samle alle talentene og prosjektlederne fra de åtte Talent Norge satsingene vi har her i nord. Det at vi er forskjellige organisasjoner er en styrke, det åpner for nytenking og samarbeid på tvers av sjangrer. Talentakademiet gir oss mulighet til å knytte det nordlige feltet til resten av verden, til å sette søkelys på samtaler mellom generasjoner og til nettverksbygning mellom talentene som kan berede grunnen for samarbeid i fremtiden, sier Skúladóttir.

Har tro på utvidet nordnorsk samarbeid

Den nordnorske klyngen består av: Insomniafestivalen, Riddu Riddu, MerFilm, RadART;UREDD, Nordnorsk Kunstnersenter, Arktisk Fillharmoni, Varangerfestivalen, Hålogaland Teater og Festspillene i Nord-Norge. Festspillene i Nord-Norge har koordineringsansvar for klyngen og det regionale samarbeidet mellom talentsatsningene i nord i 2021.

- Vi er svært glade for å kunne styrke og videreføre samarbeidet innen talentutvikling i nord gjennom etablering av Talentakademiet og en koordinatorfunksjon. Nettverket mellom talentprogrammene stimuleres, samtidig som det legges til rette for systematisk utveksling av kompetanse på tvers av genre og mellom sentrale kulturaktører og andre bransjer. Det er i tråd med vår viktigste oppgave som er å forene krefter, samarbeide på tvers og bygge så sterke miljøer som mulig, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Talentakademiets program 2021

Petur Jonasson – digital workshop om musikk og kunsts innvirkning på vår persepsjon, oppmerksomhet og minne (Avholdes på engelsk)
Nina Wester – workshop om kunstnerisk research og hvordan anvende dokumentarisk materiale i kunstprosjekter 
FUTURE FARMERS – digital workshop om tverrkunstnerisk samarbeid (Avholdes på engelsk)
Liv Hanne Haugen – workshop om hvordan fortelle historier 
Sparebank1 Nord-Norge – workshop om alt det ikke-kunstneriske ved å være kunstner: Økonomi, organisering og entreprenørskap
Sara Marielle Gaup – Luohti/Joik, workshop med teoretisk, samfunnsmessig og praktisk innføring i joik