Mer tilgjengelig og inkluderende kunstfelt?

Skjermbilde fra seminaret

For fjerde gang har nettverket som ble etablert av Festspillene i Nord-Norges ungdomsfestival NUK – Ny ung kunst i 2021, hatt møte og erfaringsutveksling. Til stede på det digitale seminaret var rundt 60 kunstnere, kuratorer og organisasjoner fra det britiske, norske, islandske og finske kunst- og kulturfeltet.

Nylig inviterte Festspillene i Nord-Norge til seminar i samarbeid med Disability Arts Online (UK) og den norsk-britiske  kunstneren Aiden Moesby. Under den store paraplyen «funksjonsmangfold i kunsten» var tema  hvordan internasjonal utveksling kan føre til økt tilgang og mer inkludering? 

Du kan selv se opptak fra møtet her. 

Se NUK sin presentasjon her.

Konkrete eksempler

I løpet av seminaret fikk seminardeltakerne innblikk noen konkrete kunstprosjekter hvor britiske og norske kunstnere og organisasjoner har samarbeidet om utvikling av inkluderende og tilgjengelige kunstpraksiser for personer med funksjonsnedsettelser. Trish Whetley, CEO for Disability Arts Online og Tine Skjold, leder for NUK – Ny ung kunst, snakket om «The Climate for Exchange» - en inkluderende fotoworkshop for ungdom med funksjonsvariasjoner. Stine Nilsen, leder for CODA – Oslo Internasjonale Dansefestival snakket med Georgie Rose, ballettdanser ved Den Norske Opera og ballett om erfaringene hun gjorde seg som koreografisk assistent for den britiske koreografen Marc Brew - «en self-identifying disabled artist» - som på norsk kan oversettes til funksjonshemmet kunster/ kunstner med funksjonsnedsettelser. 

Refleksjoner 

Presentasjonene ble etterfulgt av en orientering om utviklingen av Disability Art-feltet i Storbritannia, samt refleksjoner fra Aidan Moseby om hvordan det kan være å jobbe som funksjonshemmet kunstner i det britiske og norske kunstfeltet. Mot slutten av seminaret ble det åpnet for refleksjoner fra publikum som deltok i en internasjonal utveksling om tilgang, omsorg, inkludering og funksjonshemming i kunst- og kulturfeltet. 

Gode eksempler 

- Det var en veldig spennende dag. Aidan Moesby loset oss gjennom seminaret på stødig vis, sier leder for NUK – Ny ung kunst, Tine Skjold. 

Moesby etablerte et trygt rom for erfaringsutveksling og refleksjon, og knyttet det norske og det internasjonale feltet sammen på en fremragende måte. Vi fikk se flere gode eksempler på hvordan aktører fra de ulike feltene har lært av å være i samarbeid med hverandre. Samtidig fikk jeg også mange nye tanker om hvordan jeg kan og bør jobbe tettere på mitt eget felt her i Norge i arbeidet med utviklingen av NUK og Inclusive Art Nettverk. I Norsk sammenheng har flere og ulike aktører lagt ned et stort og viktig arbeid med utvikling av inkluderende og tilgjengelige kunstpraksiser for personer med funksjonsnedsettelser gjennom mange år. Dette arbeidet må ikke undervurderes og jeg er glad for at også dette ble løftet frem under seminaret, sier Skjold. 

Veien videre

Seminaret var fjerde i rekken for Inclusive Art Nettverk. Initiativet har som mål å bygge og dele kompetanse om hvordan man kan jobbe for og med inkludering og mangfold i praksis. Det skal fungere som en digital møteplass og arena for samtaler og diskusjon som kan utfordre og inspirere; og som åpner for dialog om spørsmål deltakerne i nettverket undrer seg over og erfaringsutveksling. Nettverket er åpent for alle, og er i kontinuerlig utvikling. 

Universell utforming og formidling

- Akkurat nå planlegger vi et seminar med erfaringsutveksling knytta til universell utforming og formidling, sier Skjold. 

- Dette vet vi gjennom samtaler med nettverket at flere lurer på. Samtidig er vi alltid åpne for innspill og oppfordrer alle som har lyst til å dele erfaringer fra sine prosjekter å ta kontakt

Kontaktinfo:  Tine Skjold: tine@festspillnn.no

Seminarene / nettverksmøtene annonseres på Festspillene i Nord-Norge sine Facebooksider.