NOTATER: NORDNORSK DEBATT LIVE av Nordlys: Finnes Nord-Norge?

Hvilken hilsen ville panelet sende til regjeringen for å løse opp i fylkesfloken i nord? Og er det et håp for nordnorsk forbrødring over fylkesgrensene?

I PANELET:
Kjell Arne Røvik Professor i statsvitenskap UiT
Kirsti Bergstø Stortingsrepresentant og nestleder i SV
Bjørnar Skjæran Leder i Nordland Arbeiderparti
Kriss Rokkan Iversen Viserektor, UiT
Debattleder: Hans Kristian Amundsen Kommunikasjonsdirektør, Bane Nor

- Det kom fra oven, sier Ole Olsen da han skulle forklare hvordan han kom på navnet Nord-Norge. Navnet dalte ned på ett cafebesøk der en gruppe nordnorske unge menn– med sterk forkjærlighet og tilknytning for egen landsdel – møttes med en egen agenda om å utvikle landsdelen som en region, som den første i landet. Siden utviklet landsdelen seg til 1980-tallet, da ideen om et felles Nord-Norge startet å forvitre.

Einar Niemi, professor i historie ved UiT innledet for la ut om historien bak Nord-Norge. Han trakk også frem Finnmarks kamp for å forbli eget fylke. 
- Når man bare forteller Finnmark sin lidelseshistorie under undertrykker suksessene, hvordan skal man da ha et håp om et eget fylke, spurte han retorisk.

Bjørnar Skjæran sa at det faktum at folk nå har lært seg å snu kameraet og ta selfies, er et bilde på samfunnet i dag – vi er opptatt av det lokale og det nære, og da forsvinner det store bildet om samarbeidet. 
- Folk diskuterer jo i dag om man bor på rett side av bekken, sa han.

Kjell Arne Røvik var inne på at de tre fylkene neppe hadde gått sammen om Festspillene i dag. 
- Det var mulig på 1960 og 70-tallet. I dag er den politiske fragmenteringen for stor. 
- Men vi klarte å same oss om Arctic Race, parerte Skjæran.
- Joda. Men generelt er det vanskelig å se at det er noen samlende krefter i dag, sa Røvik, og sa at det eneste som samler oss i dag, er dårlig vær.

- Fylket Nord-Norge ble ikke en realitet for fylkespolitikerne var redd for sine posisjoner, mente Kriss Rokkan Iversen; vi misset dermed sjansen til å definere oss selv og ta ansvar for verdiskapningen selv.

Så gikk debatten over til regionreformen. Hans Kristian Amundsen beskrev det som at det skjedde noe sent en natt på et møterom i Stortinget, der Krf var til stede. Etterhvert ble en bastard født – regionreformen.

- Vi tror Nord-Norge er altfor stort og for langt. Lager man ett Nord-Norge så blir det mindre og svakere, sa Skjæran fra Nordland.

- Klarer vi å utløse potensialet som ligger her i Hålogaland, så kan det være en katalysator for et bedre samarbeid over fylkesgrensene. det er en stille forbrødring her, og det er derfor jeg flyttet hit, sa Rokkan Iversen.

Niemi brøt inn og måtte minne panelet på at det er ikke en ny ide å lage større regioner; det har de fleste partiene syslet med lenge.

Så hva er løsningen nå?

- Løsningen er at enten Krf snur, eller at kommunal- og moderniseringsminister
Monica Mæland går til Stortinget og sier at dette har vært et mislykket forsøk, sa Kirsti Bergstø. Det demokratiske overtrampet må avsluttes, sa hun, og høstet applaus.

- Jeg er overbevis om at Troms og Finnmark slås sammen. Det er investert så mye fra regjeringen sin side. Men Finnmark gjennom sin motstand har lagt alle sine egg i en kurv. Det gjør det mye enklere for regjeringen å gi gass. Men mangel på krav fra Finnmark gjør at det er lett for regjeringen å gjøre som den vil, poenterte Røvik

- Jeg vil utfordre premisset om at stort er best. Vi må bli best på å være små – vi må bli best på det vi faktisk er, sa Bergstø.

Men hva skal fylkene faktisk gjøre?
- Jeg er pessimistisk, sa Bjørnar Skjæran, og tror at Mæland vil trekke sammenslåingen og heller ikke overføre nye oppgaver. Han så ikke for seg at Nordland skal komme til unnsetning og redde situasjonen ved å tilby et samlet Nord-Norge. 
- Den nordnorske følelsen er ikke avhengig av fylkesgrensene – jeg heier på alle nordfra, uansett hvor de kommer fra i nord.

Debatten ble avsluttet med en hilsen til Mæland:

Kjell Arne Røvik sa at hun bør gå ut av rollen som iskald planlegger –vis oss ideen bak dette prosjektet.
Bjørnar Skjæran mente hun må gi fylkene nye oppgaver – og love at Vadsø skal bli en by i vekst. 
Kirsti Bergstø på sin side sa at det er arrogant å tro at man tegner opp kartet bedre i sør enn de som bor her. Det er ingen skam å snu, sa hun, og fikk det siste ordet i dagens debatt.

På debatt: Øivind Arvola